#

Doğaya Uyumlanma Zamanı

Bilim Dalları
Etiketler

 Ormanda bir yürüyüşe gittim ve ağaçlardan bile büyük geri döndüm.

 —Henry David Thoreau

Sağlık yalnızca hastalıktan uzak olmak değildir, devamlı yeşeren bir iyi oluş hali ve mutluluktur da aynı zamanda. Kendi deneyimlerinizden de tahmin edersiniz ki, içinde yaşadığımız çevre çoğu zaman fiziksel ve ruhsal olarak nasıl hissettiğimizi etkiler. Hatta doğada geçirilen zamanın ruh sağlığını nasıl etkilediğini gösteren çeşitli araştırmalar literatürde mevcut. 

İyi oluş halini ruh sağlığına olan etkileri çerçevesinde daha derinden araştırmak üzere Derby Üniversitesi’nden Dr. Miles Richardson ve meslektaşları doğa ile ilişkili beş faktörün iyi oluş hali üzerindeki etkilerini inceledikleri bir çalışma yaptılar. Bu faktörlerin içinde doğa ile bağlantıda olmak, doğada zaman geçirmek, doğada basit aktiviteler yapmak, dolaylı olarak doğayla ilgilenmek ve doğa ile ilgili çalışmak yer aldı. 

Dr. Richardson ve meslektaşlarının çalışması insanların doğa ile olan ilişkilerini incelemek için İngiltere’nin doğal güzelliklerini ve tarihi miras alanlarını korumaya adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan The National Trust tarafından yaptırılan çevrimiçi bir ankete dayanıyor. 2019’da yapılan ankete 16-55+ yaş aralığında olan 2.000’den fazla kişi katıldı. 

Ankette katılımcılara doğada kaç gün 1 saatten fazla zaman geçirdikleri ve doğadayken nasıl aktiviteler yaptıkları soruldu – çiçekleri koklamak ve kuşları izlemek gibi. Katılımcılara aynı zamanda vahşi doğaya dair kitap okuyup okumadıkları veya televizyonda doğayla ilgili belgeseller izleyip izlemedikleri de soruldu. 

Araştırmacılar yukarıda söz edilen beş faktörü yan yana incelediklerinde daha önceden fark edilmemiş bir patern keşfettiler. İyi oluş hali, hastalıkla karşılaştırıldığında doğada zaman geçirmek anlamlı bir fark yaratmadı. Fakat, doğayla bağlantılı olmak ve doğada basit aktiviteler yapmak mutluluk ve hayatın anlamlı olduğu hissi ile ilişkili anlamlı iki faktör olarak ortaya çıktı. 

Peki araştırmacılar doğada yapılan basit aktivitelerden bahsederken tam olarak neyi kastediyor? Araştırmacılar bir bahçede dinlenmenin ve çiçekleri koklamanın listede öne çıkan en anlamlı aktiviteler olduğunu belirtiyorlar. Şöyle ki, doğadaki güzelliğin tadını çıkarmanın basitliği bile iyi oluş halini artırmak için yeterli olan enerjiyi sağlıyor.  

Araştırmacılar, doğayla bağlantıda olmanın ve doğanın içinde aktif olarak yer almanın, genellikle doğada zaman geçirmeyi içerdiğini ancak doğada geçirilen zamanın mutlaka doğa ile bağlantıda olmaktan geçmediğini ileri sürüyorlar. Bir başka deyişle, önemli olan ve iyi oluş halinde en büyük fark yaratan şey doğada ne kadar zaman geçirdiğimiz değil, doğayla kişisel bağınızın ne kadar kuvvetli olduğudur.  

Siz bugün doğayla bir bağ kurmak için neler yapabilirsiniz?

REFERENCES

  • 1. Richardson, M., Passmore, H-A., Lumber, R., Thomas, R., & Hunt, A. (2021). Moments, not minutes: The nature-wellbeing relationship. International Journal of Wellbeing, 11(1), 8-33. https://doi.org/10.5502/ijw.v11i1.1267