KUCAST

Orada bir höyük var uzakta! – Göbeklitepe

 • Göbeklitepe nedir? Nerededir?
 • Neden bu kadar önemli?
 • Kim yapmış? Ne zorları varmış?
 • O kadar eskiyse, yaşı nasıl saptanabiliyor?
 • Peki ya semboller ne anlama geliyor?

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden Doç. Dr. Rana Özbal ve doktora öğrencisi Devrim Sönmez anlatıyor.

“Anıtsal mimari üzerindeki zengin sembolizm o dönemde hayvanların insanların hayatlarında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Göbeklitepe’de insanların işbirliği yaparak taş ve çeşitli alet edevatlarla bir yapı kompleksi oluşturduğunu görüyoruz. Göbeklitepe’de kuşaklar boyunca tekrar edilen izlerini Mezopotamya’da da gördüğümüz mitlere rastlıyoruz. Semboller aynı fakat kullandıkları medya farklılaşıyor, tıpkı bugün de olduğu gibi.”

Doç. Dr. Rana Özbal

Doç. Dr. Rana Özbal- Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Rana Özbal’ın araştırma alanları arasında Anadolu ve Yakın Doğru arkeolojisi ve tarih öncesi kültürel etkileşim yer alıyor. Neolitikleşme, erken karmaşık toplumlar, mikroarkeoloji ve toprak kimyasal analizleri de çalışma alanları içerisinde bulunuyor.

https://cssh.ku.edu.tr/egitim/arkeoloji-ve-sanat-tarihi/akademik-kadro/show/rozbal/

“Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde tamamlayan Devrim Sönmez, 2019 yılından itibaren Koç Üniversitesi’nde eğitimini sürdürüyor. Devrim Sönmez araştırmalarını 2015 yılından beri Göbeklitepe üzerinde yürütüyor. “

Arkeolog Devrim Sönmez

Arkeolog Devrim Sönmez- Koç Üniversitesi’nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Doktora Öğrencisi

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde tamamlayan Devrim Sönmez, 2019 yılından itibaren Koç Üniversitesi’nde eğitimini sürdürüyor. Devrim Sönmez araştırmalarını 2015 yılından beri Göbeklitepe üzerinde yürütüyor.  

Müzik Ruhun Gıdası mıdır?

 • Müzik duygularımızı harekete geçirir mi?
 • Dinlediğimiz müzik kararlarımızda etkili olur mu?
 • Müzikle terapi diye bir şey gerçekten var mı? Nasıl bir şeydir?
 • Anne karnında bebeklere müzik dinletilmesinin kanıtlanmış bir etkisi var mı?
 • Dinlediğimiz müzik türü kişiliğimiz yansıtır mı? Örneğin, metal müzik isyankâr ya da saldırgan mıdır?

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Vedat Şar ve Koç Üniversitesi Kültür – Sanat Etkinlikleri Koordinatörü Oğuz Öner anlatıyor.

 “ Müzik deyince özellikle psikiyatri açısından bakıldığında emosyonları anlıyoruz. Müzik hem ulaştığı kişide duyguları harekete geçiriyor hem de ilginç bir şekilde başkalarının duygularını da aktarabiliyor o kişiye. Yani bu uyaran bir kez bünyeye girdiğinde en ilkel ve basit yönlerimizden en komplike, beynimizin en ince yapılarına kadar bu mesajları iletiyor. Müzik de bu kapıdan girmenin araçlarından biri.”

Prof. Dr. Vedat Şar

Prof. Dr. Vedat Şar- Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Psikiyatri ihtisasını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı ve 1989-2014 yılları arasında Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Istanbul Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Uluslararası Travma ve Dissosiyasyon Derneği (ISSTD) ve Avrupa Travmatik Stres Derneği’nin (ESTSS) başkanlıklarını yaptı.

https://kuh.ku.edu.tr/tr/doctor/vedat-sar_1272

İnsanlık tarihinin başından beri müzik insan deneyiminin ayrılmaz bir parçası. Müzik kültür ilişkisi önemlii, kültürel kodlar üzerinden müziğe anlam yüklüyoruz. Müziği dil olarak kullanıp duygu ve düşüncelerimizin iletişimi yapıyoruz.”

Oğuz Öner

Oğuz Öner- Koç Üniversitesi Kültür – Sanat Etkinlikleri Koordinatörü

Sanat – tasarım ekseninde, mimari, psikocoğrafi ve işitsel projeler üzerinde çalışan Oğuz Öner, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde “soundscape” alanında doktorasını yapıyor.

Üstümüze Teknolojik Bir Şeyler mi Alsak? – Giyilebilir Teknolojiler

 • Bizi en iyi kim giydirebilir? Hangi alanlar bayrağı önde götürüyor?
 • Bir “şey” giyeceğim ve hayatım değişecek, öyle mi?!
 • Hayal sınırlarımızın ötesinde bir teknoloji mi var kapıda?
 • Teknoloji kader mi yoksa fırsat mı?

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker ve Fen Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirci anlatıyor.

Teknoloji kaderimizi belirleyen bir fırsat. İnsan beyni kadar iyi çalışan bir bilgisayar henüz icat edilmedi. İnsan beynini anladığımızda zekâyı daha iyi kavrayıp, yapay zekâyı da daha iyi anlayabiliriz, işte o zaman nasıl kullanılabileceğini aramaya başlayacağız.”

İhsan Solaroğlu

Prof. Dr. İhsan Solaroğlu- Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Koç Üniversitesi Transasyonel Tıp Merkezi’nin (KUTTAM) Direktörlüğü’nü yürüten Prof. Dr. Solaroğlu’nun ihtisas alanları, nörovasküler ve nöroonkoloji. Prof. Dr. Solaroğlu Nisan 2011’den beri Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapıyor.

https://kuttam.ku.edu.tr/team-members/prof-dr-ihsan-solaroglu/

Sağlığı monitör edecek cihazlar insan sağlığını takip edebilmeye imkan verecek. Ayrıca hastalıkların belirlenmesi için yardımcı olacak, tanı koymaya yarayacak. Hastanın hastaneden çıktıktan sonra da izlenmesi için giyilebilir, implantable cihazlar önem kazanacak.”

Levent Beker

Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker- Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği

California Üniversitesi, Berkeley’de doktora çalışmalarını, Stanford Üniversitesi’nde de postdoc çalışmalarını tamamlayan Levent Beker 2019’da Koç üniversitesi’nde Bio-Integrated Microdevices Laboratuvarı’nı kurdu. Beker, implant edilebilir/giyilebilir medikal sensör sistemleri üzerine çalışıyor.

https://kuttam.ku.edu.tr/team-members/levent-beker/

”Bilimde hayal etmek önemli. Dekoder veya gözlük yardımıyla göremeyeceğiniz veya duyamayacağımız dalga boylarına ulaşmak mümkün olabilir. Giyilebilir teknolojiler sayesinde 6.,7.,8. hatta 9. hislere sahip olsak güzel olmaz mıydı?”

Hasan Demirci

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirci Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve biyokimyası alanında doktora derecesini 2007’de Brown Üniversitesi’nde aldı. SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı’nda ve Stanford PULSE Enstitüsü’nde Periyodik Olmayan Görüntüleme Grubuna bağlı çalışmalar yaptı. Günümüzde yaygın olarak kullanılan bazı antibiyotiklere dirençli ribozomların yapısı ve dinamiklerini anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

https://science.ku.edu.tr/kadromuz/akademik-kadro/show/hdemirci/