Yazarımız Olun

Yazarımız Olun

Ülkemizi bilim ve teknoloji alanında bulunması gereken yere ulaştıracak kuşakların içinden çıkacağı BİLİM OKURYAZARI bir toplum hedefine katkı yapmak için oluşturduğumuz bu siteye siz de ortak olmak, uğraşımızı, misyonumuzu paylaşmak istemez misiniz?

Bilimin yalnızca profesyonel bir kadronun uğraş alanı olmaktan çıkarılarak popülerleştirilmesi, kitlelere aktarılması, bilim kültürünün yakıtı olan öğrenme aşkının, merakın geliştirilip canlı tutulması seferberliğinde herkese görev düşüyor.  Her düzeyde akademisyenden, her üniversitede doktora, lisansüstü ve lisans öğrencilerinden, ortaöğretim öğrencilerinden popüler dille yazılmış, makale,  proje, düşünce ve önerilerini bizimle paylaşmalarını bekliyoruz. Peki ilköğretime kapalı mıyız? Elbette hayır! İlköğretim düzeyine yönelik bir bölümüzüzü de kısa zamanda oluşturmayı umuyoruz. Ama o zamana kadar ilköğretim öğrencilerimizden, ve tabii, öğretmenlerimizden de katkı ve öneri bekliyoruz.

KUrious’ta düşünce ve önerilerinizi paylaşmak için çeşitli köşeler bulacaksınız. Yazı ve projelerinizin sitemizde yer alması için de, önce kimlik ve iletişim bilgilerinizi, eğitim ve uzmanlık alanlarınızı ve yayımlanmasını istediğiniz çalışmanızın kısa bir özetini, iletileceği olası tarihi, yararlanılacak kaynakları vb. içeren ön bilgileri kurious@ku.edu.tr adresine gönderin. Önerileriniz sitemizin Yayın Yönetmeni ve Editörleri, ve gerektiğinde Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, olası yönlendirmeler ve önerilerle birlikte size geri bildirim yapılacaktır.

Bu süreçle hazırlanacak makale ve yazıların en fazla 1000 kelimeyle, haberlerin de 300-400 kelimeyle sınırlı tutulmasına çalışılmalı.

Akademik içerikli yazılarda ancak konu alanıyla ilgili olanların anlayabileceği teknik terimlerden mümkün olduğunca kaçınılmalı, gerektiğinde bunlar parantez içinde herkesin anlayabileceği bir açıklamaya kavuşturulmalı. Yazılarda mümkün olduğunca günlük konuşma dili kullanılmalı, içerik, anlaşılmasını kolaylaştıracak fotoğraf ve çizimlerle desteklenmeli.

Görmüş olacağınız gibi sitemiz Türkçe’nin yanısıra dış dünyaya da hitap edebilmek için İngilizce olarak da sunuluyor. Bu da sizlere hem kendinizi yurtdışına da tanıtmak hem de uluslararası bağlantılar kurmak için bir fırsat oluşturuyor. Bu fırsatı değerlendirebilmek için, yeterli bir İngilizce düzeyine sahip olanların yazılarını iki dilde de göndermeleri arzu edilir. Ama yalnızca bir dilde de gönderilebilir.

Bu kurallar iletilerinizin hedeflerine ulaşabilmesi, okurlarca kolayca anlaşılabilmesi, özümsenebilmesi için. Sınır koymak, katkıları sınırlı tutmak için kurulmuş bariyerler değil. Sitemiz, ürkütücü görünümlü, soğuk, koca taşlarla örülmüş, erişilmezlik, duygusu aşılayan bir şato, bir elitler kulübü değil. Aksine pencerelerinde, bahçelerinde herkesin sulayıp birlikte büyüteceği çiçeklerle, fidanlarla bezenmiş, bilim dallarının rengârenk tezgâhlarında gönüllülerce sunulacağı, herkesin bilimin, öğrenmenin, öğretmenin büyüsünü,  coşkusunu birlikte yaşayacağı bir bahçe, bir panayır.

Ardına kadar açık kapımızda sizleri heyecanla, hevesle bekliyoruz.