#

Toplantılar Hakkındaki Gerçek

Bilim Dalları
Etiketler

Araştırmalara göre toplantıların yarısına yakını geç başlıyor ve 10 dakikalık rötarla başlayan toplantılar, ortaya çıkacak fikirlerin sayısını, kalitesini ve uygulanabilirliğini kötü yönde etkiliyor.
Nebraska Omaha Üniversitesi’nden Joseph Allen’ın araştırmasına göre, davet edildiğimiz toplantıların yarısına başlamak için bekletiliyoruz. Bu gecikmelerin toplantılar üzerindeki etkisini merak eden Allen satış, inşaat, medya ve bilişim sektörlerinden 225 “online” katılımcıyla bir anket yaptı.
Kamu sektöründe daha yaygın
Ankete göre toplantıların yalnızca yüzde 49’u zamanında, yüzde 37’si 5 dakikalık, yüzde 14’ü ise 10 dakikalık gecikmelerle başlıyor. Geciken toplantıların en sık görüldüğü sektör, kamu. Kamu çalışanları toplantılarına yüzde 56 oranında gecikmeyle giriyor. Özel sektörde ise bu oran yüzde 48.
10 dakika eşiği
Katılımcılar, geciken toplantıları daha az tatmin edici bulduklarını ifade ediyorlar. Toplantının geç başlaması performansı doğrudan etkiliyor. Ve gecikme 10 dakika eşiğini aştığında toplantıyı sabote etmeye başlıyor. Araştırmaya göre, 10 dakikadan uzun süre geciken bir toplantının anlamı yok.
Yöneticiler hep dakik!
İlginç nokta şu ki, yöneticiler yüzde 57 oranında toplantılarına zamanında katıldıklarını ifade ediyorlar. Araştırmacı ise bunu bir tür ego-koruma çabası olarak tarif ediyor. Yani Allen’a göre yöneticiniz şu fikri taşıyor olabilir: “Toplantı bensiz başlayamacağına göre, toplantıya geç kalmam mümkün değil!”

REFERENCES

  • 1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/job.2276
  • 2. https://www.newscientist.com/article/2166151-your-boss-is-probably-to-blame-for-meetings-starting-late/