#

Yılan ve Kertenkelelerin Anası

Bilim Dalları
Etiketler

Megachirella wachtleri ile tanışın; fosili Kuzey İtalya’nın dağlarında 2000’lerin başında bulundu. Bilimciler uzun süredir bu fosilin sürüngenlerin aile ağacındaki yeri konusunda kararsızdı. Nihayet, yeni tarama teknolojileri sayesinde antik ve modern 130 sürüngen türünün fosillerini karşılaştırarak sonuçtan emin oldu. Evet, kendisi pullu sürüngenlerin anasıydı ve 240 milyon yaşındaydı. Yani bilinen en yaşlı kertenkele fosilinden, ki henüz üç yıl önce 2015’te Güney Brezilya’da bulunmuştu, 75 milyon yıl daha yaşlıydı.

Bugün, tüm dünyadaki yılan ve kertenkele türlerinin sayısı 10 bin; memelilerin ve pek çok türün iki katı kadar. Bunca çeşitliliğe rağmen, evrimlerinin erken aşamasıyla ilgili bilinenler kısıtlı çünkü, fosil buluntular arasında 70 milyon yıla varan büyük boşluklar var. Ayrıca fosil örnekler sayıca hayli az ve pullu sürüngenlerin kökenine dair morfolojik ve moleküler hipotezler birbiriyle çelişiyor.

Son fosil buluntu, sürüngen araştırmaları tarihinde ilk kez morfolojik ve moleküler verilerin uyumunu içermesi açısından da şaşırtıcı. Gekolar dahil –ama iguanalar hariç– erken pullu sürüngenlerin evrimi açısından büyük bir boşluğu dolduracak nitelikte.

REFERENCES

  • 1. https://www.ualberta.ca/science/science-news/2018/may/scientists-discover-worlds-oldest-lizard-fossil
  • 2. https://www.nature.com/articles/s41586-018-0093-3