#

Kritik Sınıra Bir Kuşak Kalmış!

Bilim Dalları

Dünya liderleri BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından düzenlenen Dünya İklim Zirvesi’nde (23 Eylül 2014) global iklim değişiminin kontrolden çıkmasının önüne geçecek çareleri tartışadursunlar, iklimbilimciler atmosfere karbon salımında 40 milyar tonla 2014 yılının rekor kıracağını açıkladılar.

Global Karbon Projesi (Global Carbon Project) adlı kuruluşça hazırlanan raporda, (Sanayi Devrimi öncesinden itibaren) Dünya’nın ortalama hava sıcaklığındaki artışı, yüzde 66,6 olasılıkla 2 ⁰C’nin altında tutabilmek için geçmiş ve gelecekteki karbondioksit salımlarının 3,2 trilyon tonu aşmaması gerektiği hatırlatıldıktan sonra, bu miktarın üçte ikisinden fazlasının daha şimdiden aşılmış olduğunun altı çizildi.

Bu durumda kritik eşiğe varılması için yalnızca 1,2 trilyon ton karbondioksit gerektiğine işaret eden araştırmacılar, karbondioksit salımlarının hiç artmadan 2014 düzeyinde devam etmesi halinde, “kota”nın 30 yıl, yani yeni bir insan kuşağının yetişme süresi içinde tükeneceğini belirtiyorlar.

Bu da, bilinen mevcut fosil yakıt rezervlerinin yarısının kullanılmamasını gerekli kılıyor. 

REFERENCES

  • 1. “CO2 emissions set to reach new 40 billion ton record high in 2014”, ScienceNOW, 21 Eylül 2014
  • 2. “CO2 emissions set to reach new 40 billion ton record high in 2014”, University of East Anglia, 21 Eylül 2014
  • 3. “Global Carbon Budget 2014”, http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/14/hl-full.htm