#

Kanser Tanısı İçin Basit Kan Testi

Bilim Dalları

İngiliz araştırmacılar insanların kanser olup olmadıklarını gösterebilecek basit bir kan testi  geliştirdiler. Bradford Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Profesör  Diana Anderson yönetimindeki ekipçe geliştirilen test, hastalık belirtileri gösteren kişilerin kanser olup olmadıklarını belirlemekiçin başvurulan  kolonoskopi ve biyopsi gibi pahalı ve sonda kullanımını içeren yöntemlere gerek bırakmayacak.

Lenfosit Genomu Duyarlılık  (Lymhocyte Genome Sensitivity – LGS)  testiyle melanom, kolon kanseri ve akciğer kanseri yle, kanser öncesi ya da önkanser belirtilerinin tanısında isabetli sonuçlar verdiği ve testin ileride diğer kanser türlerini de kapsayan genel kullanımlı bir kanser tanı aracı olabileceği belirtiliyor.

Amerikan Deneysel Biyoloji Dernekleri Federasyonu’nun dergisi FASEB Journal’da online olarak yayımlanan çalışmada  LGS testinde akyuvarlar da denen beyaz kan hücreleri incelenmiş ve çeşitli şiddetteki morötesi ışığın hücre çekirdeğindeki DNA’ya verdiği zarar derecesi ölçülmüş.

Prof Anderson, “ Beyaz kan hücreleri, vücudun doğal savunma sisteminin parçasıdırlar. Bunların kanser ya da başka hastalıklarla savaşırken stres altına girdiklerini bildiğimizden, streslerini morötesi ışıkla daha da yükseltirsek ölçülebilir  birşeyler bulunup bulunamayacağını merak ettim. Kanserli  insanların DNA’sının, sağlıklı olanlarınkine kıyasla ışıktan daha daha kolay hasar gördüğünü belirledik. Dolayısıyla test, bir hücredeki tüm DNA’nın (yani”genom” denen toplam gen havuzunun) gördüğü zarara duyarlı”   diyor.

Çalışmada toplam olarak 208 kan örneği incelenmiş. Bunlardan 94’ü, Bradford Üniversitesi’nde sağlıklı öğrenci ve öğretim üyelerinden toplanmış, 114’üyse Bradford Kraliyet Hastanesi’ne (Bradford Royal Infirmary) başvuran hastalardan tanı ve tedavi öncesi alınmış örnekler.  Örnekler kodlanıp, sahiplerinin kimlikleri silinip rastgele dağıtıldıktan sonra beş farklı kalınlıkta agar (su yosunlardan yapılan jelatin) tabakası altında morötesi ışığa maruz bırakılmışlar.

Morötesi ışığın verdiği hasar, DNA parçalarının kuyrukluyıldız kuyruğuna benzer bir görünümle bir elektrik alanı içinde alanın artı tarafına doğru çekilmesi  biçiminde izlenmiş. Hasar ne kadar büyükse kuyruğun o kadar uzun olduğu gözlenmiş.  Sonuçlar, deneklerde kanser teşhisi konanlarla (58 kişi), kanser öncesi tablo sergileyenler (56 kişi) ve sağlıklı bireylerin (94) dökümüyle tam bir uyum göstermiş. 

REFERENCES

  • 1. “Potential ‘universal’ blood test for cancer discovered”, University of Bradford, 28 Temmuz 2014