#

En Eski Çizimler

Bilim Dalları
Etiketler

Güney Afrika’da bir mağarada bulunan soyut çapraz desenler bilinen en eski çizim olabilir.

Bilim insanlarına göre atalarımız Bloombos Mağarası’nda bulunan bu çizimleri 73 bin yıl kadar önce bir pigment parçasını kayanın düzleştirilmiş yüzeyine sürterek oluşturmuşlar. Şimdiye kadar bilinen en eski çizimler Avrupa ve Endonezya’daki 40 bin yıllık mağara duvarı resimleriydi.

Bergen Üniversitesi’nden arkeolog Christopher Henshilwood’a göre bu çizimler, Homo Sapiens’in 70 bin yıl önce de yaklaşık bizler gibi davrandığını gösteriyor. Henshilwood ve arkadaşları çizimleri 2011 yılında bu mağaradaki kazılarda çıkarılan, 100 ila 70 bin yıllık binlerce kaya parçası, pigment kalıntıları içeren deniz kabukları ve aynı dönemlerden kalan deniz kabuğu boncuklarını incelerken keşfettiler.

İzlerin taşın kenarında olması daha büyük bir taştaki çizimden kırılmış olabileceği ihtimalini gösterirken soyut bir fikri mi yoksa gerçek hayattan bir şeyi mi tasvir ettikleri tartışma konusu.

Durham Üniversitesi’nden Paul Pettit, “İnsan toplumunda sembolik aktivitelerin başladığı bir nokta aranıyorsa budur.” diye açıklama yaparken, arkeolog Maxime Aubert çizimlerin, ellerindeki okra pigmenti parçalarının uçlarını sivriltmeye çalışan insanlar tarafından kazayla yapılmış olabileceği ihtimalini de ortaya attı.

Henshillwood ve ekibinin Güney Afrika’daki mağaradakilere benzer kayalar üzerinde yapılan deneysel reprodüksiyonlarla gerçekleştirdikleri incelemelerdeyse çizimlerin bilinçli olarak yapıldığını, orijinalinde daha koyu ve belirgin oldukları sonucu çıkıyor.

İnsanların erken sembolik davranışlarıyla ilgili daha eski buluntulara ulaşmak bu yakınlarda pek mümkün görünmüyor.

REFERENCES

  • 1. https://www.nature.com/articles/s41586-018-0514-3
  • 2. https://www.sciencenews.org/article/south-african-cave-stone-may-bear-worlds-oldest-drawing
  • 3. https://www.sciencenews.org/sites/default/files/images/091118_bb_ancientdrawing_inline_730.jpg