#

En Büyük Asal Sayı Şimdilik O

Bilim Dalları
Etiketler

Tüm dünyadan amatör ve profesyonel matematikçilerin dahil olduğu GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) projesinin son keşfi en büyük asal sayı. Kısaca 282,589,933-1 olarak yazılıyor ve 24.862.048 basamaktan oluşuyor. M82589933 olarak isimlendirilen sayı, 82.589.933 adet 2’nin birbiriyle çarpılması ve sonra 1 çıkarılmasıyla elde edildi.

Son büyük asal sayı, “Mersenne Asalları” olarak adlandırılan özel bir gruba dahil. Ve Mersenne sınıfında kabul edilen 51’inci asal sayı. Mersenne için bir paragraf açalım:

Marin Mersenne 1588-1648 yılları arasında yaşamış, bilim, felsefe ve müzik alanında çalışmalar yapmış Fransız asıllı bir rahip. Kendi adıyla anılan Mersenne Asalları veya Mersenne Sayıları 2P-1 formülüyle tanımlanıyor. Mersenne’in hesaplarının matematik dünyasında doğru kabul edilebilmesi için aradan 300 yıl geçmesi ve bazı önemli keşiflerin yapılması gerekmişti.

Mersenne Asalları’nın mükemmel sayılar oluşturduğunu ise Mersenne’den bin sekiz yüz yıl kadar önce, MÖ 3. yüzyılda yaşamış matematikçi Euclides hesaplamıştı. Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılar olan bu mükemmel sayılardan en küçüğü 6. Ve 6 = 1 + 2 + 3 gibi basit bir hesapla sağlamasını yapabiliyoruz.

Bir sonraki bulunana kadar en büyük asal sayı kabul edeceğimiz M82589933 ise binden fazla gönüllünün kendi bilgisayarlarına indirdiği bir yazılımla 2 yıllık bir zaman diliminde elde edildi. Yazılımın son sürümünü dileyenler indirip bir sonraki en büyük asal sayının elde edilmesine katkıda bulunabilir.

REFERENCES

  • 1. http://www.sci-news.com/othersciences/mathematics/largest-prime-number-06751.html
  • 2. https://www.mersenne.org/