#

Deniz Suyundan Enerji

Bilim Dalları
Etiketler

Stanford’lı araştırmacılar elektroliz yöntemiyle deniz suyundan hidrojen yakıtı üretmeyi başardılar.

Yakıt olarak hidrojen kullanmak temiz bir seçenek, çünkü karbondioksit açığa çıkarmıyor ve suyun içinde bolca bulunuyor.

Suya elektrik vererek oksijen ve hidrojen bileşiklerine ayırmak oldukça basit bir yöntem olsa da, bugüne kadar bu teknik için yüksek saflıkta su gerekiyordu. Saf su ise az bulunan ve elde etmesi pahalı bir kaynak. Şehirlerde ve araçlarda yakıt olarak hidrojen kullanmak için o kadar fazla miktarda saf su gerekir ki bu maliyetin altından kalkmamız mümkün görünmüyor.

18 Mart’ta yayımlanan araştırmaya göre tuzlu deniz suyundan güneş enerjisi ile direkt elektrik üretmek için bir yöntem bulundu.

Elektroliz ile ayrıştırma yönteminde bir güç kaynağı suyun içine yerleştirilmiş elektrotlara bağlanır; elektrik verildiğinde eksi yüklü uçtan (katot) hidrojen kabarcıkları çıkmaya başlar, artı yüklü taraftan ise (anot) teneffüs edilebilir oksijen sağlanır. Saf su kullanıldığında bu bir sorun yaratmazken negatif klorür iyonları içeren deniz suyundaki tuz anot ucunu kimyasal aşınmaya uğratarak sistemin ömrünü hızla kısaltır.

Araştırmacılar anotu eksi yüklü katmanlarla kapladıklarında klorürü iterek alttaki metali uzun süre aşınmadan koruyabildiklerini keşfettiler. Deneyde, sisteme yüksek iletkenlik sağlayan nikel köpüğün üzerini nikel sülfit ve nikel-demir hidroksit ile kaplanarak elektrik verildiğinde eksi yüklenen nikel sülfit, tıpkı aynı yüklü mıknatısların birbirini itmesi gibi, klorürü iterek iletken iç tabakanın korunması sağlandı.

Kaplama olmadan 12 saatte parçalanıp dökülen iletken uç bu yöntemle 1000 saate kadar çalışabiliyor; ayrıca aşınma oldukça yavaşladığı için sisteme 10 kat yüksek elektrik vererek hidrojen elde etme hızını artırmak da mümkün oldu.

Sistem ileride sadece enerji amaçlı hidrojen üretiminin yanında dalgıçlar ve denizaltılar gibi suyun altında nefes alınması gereken uygulamalarda, denizden direkt oksijen elde edilmesi için de kullanılabilir.

REFERENCES

  • 1. https://phys.org/news/2019-03-hydrogen-fuel-seawater.html
  • 2. https://www.energymatters.com.au/renewable-news/solar-power-hydrogen-from-seawater/