#

Ayakta Çalışmak Zihni Geliştiriyor

Bilim Dalları

Okul yönetimlerinin dikkatine…

ABD’de yürütülen bir çalışma, öğrencilerin en iyi ayaktayken düşündüklerini ortaya koydu. Texas A&M Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu araştırmacılarınca yürütülen araştırmaya göre, sınıflarda oturma ve ayakta durma seçenekli sıraların kullanılması, öğrencilerin bilişsel yeteneklerinin artmasını sağlıyor.

Dr. Ranjana Mehta yönetiminde yürütülen ve International Journal of Environmental Research and Public Health dergisinde yayımlanan araştırmada, dersleri ayakta izlemeyi seçen öğrencilere, eğitim yılı başında ve sonunda olmak üzere iki test uygulanmış.

Öğrencilerin bilgisayarlarla yanıtladıkları dört ayrı testte, bilişsel işlem yeteneklerinin düzeyi ölçülmüş. Bunlar, yapılacak işleri analiz etmek, bunları adımlara bölüp iş sonuçlanıncaya kadar akılda tutmakla ilgili beceriler. Bunlar da öğrencilerin zamanlarını etkin biçimde kullanma, gereken bilgileri ezberleme, okuduklarını anlama, çok adımlı problemleri çözme ve düşüncelerini organize edip yazıya dökme gibi akademik başarıyla ilgili becerilerle doğrudan ilintili.

Bu işlemler beynin ön tarafında gerçekleştirildiği için test sırasında öğrencilerin alınlarına bağlanan biyosensörler aracılığıyla zihinsel faaliyetleri portatif bir beyin görüntüleme aracıyla (işlevsel yakın kızılaltı spektroskopi cihazı) izlenmiş.

Mehta, test sonuçlarının, ayakta çalışma için geliştirilen sıraların sürekli kullanılmasının bilişsel işlem ve çalışma belleği kapasitelerinde dikkate değer yükselmeler gösterdiğini belirtiyor.

Sonuçların, daha önce yapılan ve öğrencilerin ayakta çalışarak harcadıkları fazladan enerjiyle dikkat ve davranışlar arasında olumlu ilintiler saptayan araştırmalarla uyum gösterdiğine de işaret eden Mehta ve ekibinin bir sonraki hedefi, bu sıraların sağladığı nörobilişsel yararlarla, okullardaki beden eğitimi programlarının sağladığı yararları karşılaştırmak.

REFERENCES

  • 1. “New study indicates students' cognitive functioning improves when using standing desks”, Texas A&M University” 16 Ocak 2016