#

2050’de İnsanlığın Yarısı Miyop Olacak

Bilim Dalları

1 milyar kişi için körlük tehlikesi

Farklı ülkelerden göz doktorlarından oluşan ekipçe gerçekleştirilen bir çalışmaya göre 35 yıl sonra dünya nüfusunun yarısı miyop olacak ve 1 milyar kişi de ileri derecede miyopluğun yol açabileceği hasarlar nedeniyle körlük tehdidi altında bulunacak.

Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi Optometri ve Görüş Bilimi Bölümü’nden Dr. Brien A. Holden yönetiminde bir ekip tarafından gerçekleştirilen ve Ophtalmology dergisinde yayımlanan çalışmanın bulgularına göre, ileri miyop nedeniyle görüş kaybına uğrayabilek insanların sayısı 2050 yılında, 2000 yılındaki düzeyin yedi katına çıkacak.

Araştırma, özellikle Doğu Asya ülkelerinde miyopluğun çok yaygın olduğunu  ve Singapur, Çin, Tayvan, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore’de üniversite öncesi öğrencilerde miyopluk oranının yüzde 80-90 olduğunu ortaya koyuyor.

Çalışmanın öngörüleri, literatür taramasıyla 1995 yılından sonra yapılan araştırmalar arasından seçilen kitle bazlı 145 çalışmanın bulgularına ve BM nüfus istatistiklerine  dayanıyor. 

Bu verilerden yola çıkan araştırmacılara göre, 2000 yılında dünya nüfusu içinde miyopların sayısı 1,4 milyar (nüfusun % 23’ü) ve ileri derecede miyopların sayısı 163 milyon (nüfusun 2,7’si) iken, 2050 yılında dünyadaki miyopların sayısı 4,8 milyara (nüfusun %49,8’i) ve  ileri miyopların sayısı da 938 milyona (nüfusun %9,8’i) yükselecek.

İleri miyopluğun ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen araştırmacılar, bunun miyop kaynaklı makular dejenerasyon, katarakt, retina ayrılması ve glokom gibi göz hastalıkları yoluyla görme kaybına yol açabileceğini belirtiyorlar.

Genelde miyopluk oranındaki artışın, özel olarak da Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerindeki hızlı yükselişin nedenleri olarak, yaşam tarzlarında açık havada geçirilen zamanın azalması, yapılan işle göz arasındaki mesafenin azalmasına yol açan “yakın çalışma” koşullarındaki artış, Singapur, Çin, Tayvan ve Güney Kore gibi ülkelerde küçük yaşlarda başlanan yoğun eğitim sistemlerinin baskısı, elektronik cihazların aşırı kullanımı, ışık seviyelerinde değişim  (açık havadaki zamanın azalmasına bağlı olarak) ve değişen diyet alışkanlıkları sayılıyor.

Bu faktörlerde sağlanacak iyileşmeler ve miyopluğa tıbbi olarak küçük yaşlarda müdahale ile, ilerlemesinin önüne geçilebileceği ya da yavaşlatılabileceği de araştırmacılarca vurgulanıyor. 

REFERENCES

  • 1. “Half the world to be shorty-sighted by 2050”, Brien Holden Vision Institute, 17 Şubat 2016
  • 2. “Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050” American Academy of Ophtalmology, online, 5 Ocak 2016