Tag: Alkol

Sanal Görüşme ve Olası Sakıncaları

Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi’nde doktora yapan Talia Ariss ve meslektaşları, göz izleme teknolojisini kullanarak bir partner ile sanal görüşme yaparken insanların ekranda odaklandıkları

Ne Olacak Bu Azteklerin Hali?

Teotihuacan. Orta Amerika’nın gururu:  100.000 nüfusuyla Kristof Kolomb öncesi Amerika kıtalarının en büyük kenti.  Böyle bir nüfusu, hele o zamanlar, beslemek kolay