#

Voyager 2 Dış Uzayda

Science Fields
Tags

Iowa Üniversitesi’nden araştırmacılar, uzay aracı Voyager 2’nin Güneş’ten dışarı doğru akan rüzgârın oluşturduğu kabarcık şeklindeki sınırın dışına çıkıp, yıldızlararası ortama girdiğini bildirdiler. Böylece Voyager 2, Voyager 1’in 2012’de Güneş’in etki alanından çıkışını takip ederek Güneş rüzgârından kurtulan insan yapımı ikinci nesne haline geldi.

Heliosfer, Güneş’in merkezde olduğu, kabarcık şeklindeki bir uzay bölgesidir; Güneş’ten gelen plazma dolu şişirilmiş bir boşluk olarak düşünülebilir. Kabarcığın sınırı, Güneş’ten gelen plazmanın yıldızlararası ortama karıştığı yerdir. Voyager 2, Dünya’dan yaklaşık 18 milyar km uzaklıkta heliosferi geride bıraktı ve yıldızlararası uzaya girdi.

Araştırmacılar Voyager 2’nin 5 Kasım 2018’deki yıldızlararası ortama geçişini, uzay aracındaki bir plazma dalgası enstrümanı tarafından tespit edilen plazma yoğunluğunda kesin bir sıçrama belirleyerek doğruladılar. Plazma yoğunluğundaki belirgin artış, Voyager 2’nin güneş rüzgârının sıcak, düşük yoğunluklu plazma karakteristiğinden, yıldızlararası boşluğun serin, yüksek yoğunluklu plazma ortamına geçtiğinin kanıtı olarak görülüyor.

Daha önce, güneş rüzgârının kademeli olarak, mesafe ile azalması gerektiği düşünülüyordu, ancak Voyager 1 sıcaklıktaki ani bir düşüş ve plazma olarak bilinen yüklü parçacıkların yoğunluğundaki bir artışla tanımlanan, daha net bir sınır olduğunu göstermişti.

Voyager 2 tarafından yapılan yeni ölçümler, heliosfer sınırlarının doğası hakkında yeni bilgiler veriyor çünkü Voyager 1’deki, plazma özelliklerini doğrudan ölçmek için tasarlanmış çok önemli bir araç 1980 yılında bozulmuştu.

Her iki Voyager sondası bize, yıldızlararası uzaydaki plazmanın, heliosfer içindeki plazmadan daha yoğun olduğunu gösterdi. Voyager 2, heliosferden ayrılırken, yıldızlararası plazmanın, aynı zamanda heliosfer içindeki plazmadan daha soğuk olduğunu da bilim insanlarına bildirmiş oldu.

Voyager sondalarının bu kadar uzun dayanacağı düşünülmüyordu, yolculukları çok önemliydi  ve bize çok şey öğretti, ancak artık Voyager programının sonu görünüyor. Sabit bir şekilde bozunan plütonyum ile güçlendirilmiş iki Voyager sondasının, 2020’lerin ortalarında kritik enerji seviyelerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. NASA, görevi mümkün olduğu kadar uzatmak için enstrümanları birer birer kapatmayı planlıyor. Ancak yine de 2025 civarında, son cihaz da güçsüz kalacak. Fakat sessiz kaldıktan sonra yollarına devam edecekler.

REFERENCES

  • 1. https://phys.org/news/2019-11-voyager-interstellar-space-scientists-plasma.html
  • 2. https://www.universetoday.com/143945/what-voyager-2-learned-after-spending-a-year-in-interstellar-space/