#

Kışın Solaklar Artıyor – Ama Yalnızca Erkeklerde

Bilim Dalları

Almanya’da yapılan bir araştırma, solak erkeklerin oranının, kış doğumlarında arttığını ortaya koydu.

Uygarlığımız sağ el üzerine kurulmuş diyebiliriz. Gündelik yaşamımızda bedeni işlerin büyük çoğunluğu sağ eli gerektiriyor. Zaten otomobilerden tutun da, bilgisayar klavyelerine kadar el kullanımı gerektiren pek çok araç ve teknolojik aygıt, sağ el tercihine göre optimize edilmiş. İstatistikler, insanların yüzde doksanının “sağlak”, ancak yüzde 10 kadarının solak olduğunu gösteriyor.

Almanya ve Avusturya’da rasgele seçilen 13.000’e yakın yetişkini kapsayan araştırmanın sonuçları da sağlaklar lehine bu büyük dengesizliği doğrular nitelikte.

Viyana Üniversitesi’nden Ulrich Tran, Stefan Stieger ve Martin Voracek solaklığın erkeklerde yüzde 8,8, kadınlardaysa yüzde 7,5 oranında ortaya çıktığını belirlemişler. Araştırmacıların ulaştığı şaşırtıcı sonuç, bu dengesizliğe kış aylarında solak erkek doğumlarındaki belirgin bir yükselişin yol açması.

Yılın Şubat başından Ekim sonuna kadar olan dönemindeki aylık erkek doğum ortalamalarını inceleyen araştırmacılar, bu süre boyunca doğan erkeklerde solaklık oranının ayda ortalama yüzde 8,2 olduğunu, Kasım başından Ocak sonuna kadar olan süredeyse bu aylık ortalamanın yüzde 10,5’e tırmandığını belirlemişler.

Bununla birlikte Tran, solak doğumlarındaki bu mevsimselliğin, kış aylarının karanlığından çok, bahar ve yaz aylarının görece aydınlığından kaynaklandığını belirtiyor.

Bulgular,  Amerikalı nörologlar Norman Geschwind ve Albert Galaburda’nın 1980’lerde ortaya attıkları tartışmalı bir teoriyi destekler görünüyor. İki nöroloğa göre testosteron hormonu, embriyonun gelişimi sırasında beynin sol yarımküresinin gelişmesini geciktiriyor. Beynin sol yarımküresi, sağlaklarda baskın. Solaklarda baskın olansa, sağ yarıküre.

Ceninin kendisi de testosteron hormonu salgıladığı için rahim içi testosteron düzeyleri, erkek ceninlerde, dişilere göre daha yüksek. Ancak, annenin testosteron düzeyleri ve dış faktörler de, mesela daha çok günışığı da rahim içi testosteron düzeyini etkileyip, Tran ve ekibinin deneyinde ortaya çıkan bulgulardaki gibi yalnızca erkek solaklığında (fazladan testosteron nedeniyle sol yarıküre daha yavaş geliştiğinden sağ yarıkürenin baskınlaşması nedeniyle)  küçük mevsimsel oynamalara yol açabiliyor.

REFERENCES

  • 1. “More left-handed men are born during the winter”, University of Vienna, 3 Temmuz 2014