#

Himalaya Buz Örtüsü Eriyor

Bilim Dalları
Etiketler

İnsan kaynaklı iklim değişikliği haberleri artık o kadar sık karşımıza çıkıyor ki, sorunu kanıksamaya ve alışmaya başladık. Küresel ısınma nedeniyle eriyen buzul haberleriyse, şimdiye kadar kutuplarla sınırlıydı. Yeni çalışmalar, yaklaşık iki milyar insanın hayat kaynağı olan Hindikuş-Himalaya Dağları su havzasını besleyen buzulların da tehdit altında olduğunu gösteriyor. Bu yüzyıl içinde, buzulların üçte ikisi yok olabilir.

Uluslararası Entegre Dağ Kalkınma Merkezi (ICIMOD) tarafından yönetilen 210 kişilik bir ekibin hazırladığı yeni bir rapor, daha önce iklim değişikliği etkileri pek fazla incelenmemiş bir bölgeye odaklanıyor. Üzerindeki buz kütlesinin büyüklüğü nedeniyle “üçüncü kutup” olarak da adlandırılan bölge, Afganistan, Bangladeş, Bhutan, Çin, Hindistan, Myanmar, Nepal ve Pakistan’ı katediyor, Ganj, Mekong, İndüs, Yangtze ve Sarı Nehir havzalarını doğrudan veya dolaylı olarak besliyor.

2015 Paris İklim Antlaşması’nın tüm yükümlülükleri tüm ülkeler tarafından yerine getirilse de, yani küresel ısınma 1,5 Co ile sınırlandığı taktirde bile, 2100 yılına kadar bu bölgedeki buzul dağlarının %36’sını kaybedeceğimizi gösteriyor. Daha kötü senaryolarda bu oran üçte ikiye kadar çıkıyor. Sıcaklık artışının yanı sıra, nüfus artışı kaynaklı hava kirliliği de erimeye katkı sağlıyor.

Kaynak: Nepali Times – Kunda DixitErime bu şekilde devam ettiği sürece, bölge halkları da bundan ciddi şekilde etkilenecek. Aşırı iklim olayları ve hava kirliliği artacak, muson yağış dengeleri bozulacak, kentlerin bağlı olduğu su, gıda ve enerji sistemleri sekteye uğrayacak. Eriyen buzullar, 2050-2060 yılları boyunca nehirleri beslemeye devam edecek ama bundan sonra azalmaya başlayacak. Bu sırada, yüksek rakımlarda hızla oluşan göller, setlerini patlatarak sel riski oluşturacak. Nehirlede azalan debi, hidro-elektrik santrallerine bağlı enerji üretimini kısıtlayacak, öngörülemeyen su rejimi nedeniyle özellikle havzaların alt bölgelerindeki çiftçiler olumsuz etkilenecek. “100 yılda bir gelen sel felaketleri, şimdiden 50 yılda bir gelmeye başladı” diyor araştırma ekibinin öncüsü Philippus Wester. Tüm bu doğal afetler nedeniyle, ülkeler ve etnik gruplar arasında siyasi gerilim ve çatışmalar da tetiklenebilir

70 milyon yaşındaki buzullar, aslında 1970 yılından beri küçülüyor. Ama bölge o kadar büyük ki, ısınmanın etkileri de değişken. Şimdiye kadar fazla çalışılmamış bir bölge olduğu için nasıl bir eylem planı oluşturmak gerektiği bilinmiyordu, artık harekete geçmek için gerekli altyapıya da sahibiz.

REFERENCES

  • 1. https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/04/a-third-of-himalayan-ice-cap-doomed-finds-shocking-report
  • 2. https://www.bbc.com/news/science-environment-47122641
  • 3. https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/04/third-himalayan-ice-will-lost-century-scientists-warn/