#

Güneş’e Teğet Geçen Yıldız

Science Fields

Cüce yıldız ve eşi Oort Bulutu’nun içinden geçmişler

Yeni keşfedilen bir yıldızın hareketini inceleyen gökbilimciler, Boynuzlu At Takımyıldızı bölgesinde Dünya’ya 20 ışıkyılı uzaklıkta olan ve hızla uzaklaşmaya devam eden yıldızın, soluk partneriyle birlikte 70.000 yıl önce Güneş Sistemi’nin içinden geçtiğini belirlediler. “Scholz’un Yıldızı” diye adlandırılan yıldız, Güneş’in yüzde 8 kütlesinde küçük bir “kırmızı cüce”. Yıldız olacak kütleye erişememiş olan “kahverengi cüce” eşiyse Güneş’in yüzde 6 kütlesinde. Yukarıdaki temsili resimde yıldız arkada, kahverengi cüce eşi önde olmak üzere, uzakta çok parlak bir yıldız gibi görünen Güneş’in (sol tarafta) yakınından geçiyorlar. Teğet geçti derken, ikili, Güneş’e 0,8 ışıkyılı uzaklıktan geçmiş. Gerçi bu yaklaşık 8 trilyon km’ye karşılık geliyor; ama gökbilim ölçeklerinde küçük bir mesafe. Bir fikir vermesi için,  Güneş’in en yakın komşusu olan Proxima Centauri adlı yıldızın 4,2 ışıkyılı uzaklıkta olduğunu hatırlayalım.

Adını 2013 yılında kendisini keşfeden Alman gökbilimci Ralf-Dieter Scholz’den almış. Rochester Üniversitesi’nden Eric Mamajek’in yönetiminde uluslararası gökbilimciler ekibi, yıldızın yakın geçişiyle ilgili 10.000 bilgisayar simülasyonu gerçekleştirmiş. Sonuçlar, Güneş Sistemi’ni uzaklardan çevreleyen Oort Bulutu adlı, trilyonlarca kuyrukluyıldızdan oluşan bir kürenin içinden geçtiğini gösteriyor. Ancak bu simülasyonların hemen hepsinde görece seyrek Dış Oort Bulutu’nun içinden geçen yıldız ve eşi, yalnızca birinde çok daha yoğun olan İç Oort Bulutu’ndan geçmiş. Dolayısıyla fazla bir türbülans oluşturmamış. Aksi halde, bazıları Dünya üzerine düşecek bir kuyrukluyıldız yağmuruna neden olabilirdi.

Scholz’un Yıldızı, karanlık bir gecede insanın çıplak gözle seçebileceği en soluk yıldızdan 50 kat daha soluk. Ancak, manyetik olarak çok aktif olduğundan, üzerinde devasa parlamalar meydana geliyor. Dolayısıyla 70.000 yıl önce bulunduğu yere bakan insanlar olduysa, arada bir ışığı 1000 kat artan bir yıldızı farketmiş olmalılar. 

REFERENCES

  • 1. “A close call of 0.8 light years: Astronomers identify the closest known flyby of a star to our solar system: a dim star that passed through the Oort Cloud 70,000 years ago”, University of Rochester, 16 Şubat 2015