#

Erkekte Burun Farkı

Bilim Dalları

Bu tür sorular “Kırmızı Şapkalı Kız” masalını çağrıştırsa da yanıt “daha iyi koklamak için” değil. Doğru yanıt: “Erkekler daha fazla oksijene gereksinim duydukları için”.

Iowa Üniversitesi (ABD) araştırmacılarına göre burun büyüklükleri  erkek ve dişilerin farklı vücut yapıları ve enerji gereksinimlerine göre belirleniyor. Avrupa kökenli deneklerde burun gelişiminin izlendiği bir araştırma, erkek burunlarının kadınlardan ortalama yüzde 10 oranında büyük olduğunu gösteriyor. Nedeni, erkeklerde uzun kasların kütlesinin daha büyük olması ve bu kasların daha çok oksijene gereksinim duymaları.

Iowa Üniversitesi Dişçilik Fakültesi araştırmacılarından Nathan Holton yönetimindeki çalışmada Iowa Yüz Gelişimi Araştırmasına katılan Avrupa kökenli 38 kişilik bir denek grubunun yüz gelişimi, içeriden ve dışarıdan alınan ölçülerle 3 yaşından yirmili yaşların ortalarına kadar düzenli aralıklarla izlenmiş. Araştırmada kız ve erkek çocukların 11 yaşına kadar aynı burun ölçülerine sahip oldukları, sonra erkek burunlarının büyümeye başladığı görülmüş.  Bu yaş, ergenliğin başlangıcına denk geliyor. Ergenleşmeye başlayan erkek çocukların vücutlarında uzun kasların kütlesi, kızlardaysa yağ kütlesi artıyor.

Holton, erkek ve kadın fizyolojisindeki farklılıkların kültürlere ve ırklara göre değişmediğine işaret ederek Avrupalılardan başka toplumlarda da aynı bulguların geçerli olması gerektiğini belirtiyor; ama bunun doğrulanması için daha geniş araştırmaların gereğine vurgu yapıyor. Araştırmacıya göre burun-vücut ilişkisi, neden tarih öncesi insan atalarının, örneğin Neandertallerin daha büyük burunlara ve daha geniş göğüs kafeslerine sahip olduklarını da açıklıyor. Çünkü yaşam koşulları gereği, atalarımızın daha büyük bir kas kütlesine ve bunların gereksinim duyduğu oksijeni sağlamak için daha geniş hava kanallarına ve daha büyük ciğerlere sahip olmaları gerekiyordu.

REFERENCES

  • 1. “The big male nose: University of Iowa study explains why men’s noses are bigger than women’s”, University of Iowa, 18 Kasım 2013