#

Elmas Gezegen

Bilim Dalları

“Yerde ararken gökte bulduk” deyişini doğrularcasına, gökbilimciler en büyük elmas madeninin gökyüzünde hazır beklediğini açıkladılar. 40 ışıkyılı uzağımızda bulunan bir gezegen üzerinde yapılan yeni gözlemler, Dünya’nın iki katı genişliğinde ve yaklaşık 8 katı kütlesinde olan gezegenin yüzeyinin sanıldığı gibi su ve granit yerine, grafit ve elmasla kaplı olabileceğini ortaya koydu.

Yalnız, maden biraz sıcak! Yengeç Takımyıldızı bölgesindeki ikili bir yıldız sistemindeki  eşlerden  biri olan Güneş benzeri bir yıldızın çevresinde dolanan 55 Cancri e adlı gezegen, yıldızına çok yakın bir yörüngede. Yörüngesi Merkür’ün Güneş’e olan uzaklığının 26’da biri; yani yalnızca 2.25 milyon km uzaklıkta olduğu için bir yörünge turunu, yani bir yılını yalnızca 18 saatte tamamlıyor. Bu kadar yakın olduğu için de yüzeyinin sıcaklığı yaklaşık 2150⁰ C.

Gezegenin çevresinde dolandığı yıldızın (55 Cancri A), oksijenden daha fazla karbon içerdiği daha önce belirlenmişti. Yale Üniversitesi’nden  Nikku Madhusudhan ve ekip arkadaşları da gezegenin içinde oluştuğu gaz ve toz diskinin de büyük miktarlarda karbon ve silisyum karbür, buna karşılık çok az su buzu içermiş olduğunu ortaya koydular. 

55 Cancri e’nin yarıçapı Dünya’nınkinin iki katı, kütlesiyse yaklaşık sekiz katı.

Gözlem verilerinin ve bunların gösterdiği muazzam sıcaklık ve basınç değerlerini n ışığı altında gökbilimciler, gezegenin kütlesinin üçte birinin yani neredeyse üç dünya kütlesi kadarının  elmas olabileceğini düşünüyorlar.

Bu miktar, şimdiye kadar Dünya’da çıkarılmış elmasın trilyonlarca katı demek. Ama bu, Dünya elmas borsasının ani ve bol elmas tufanı altında çökeceği anlamına gelmiyor. Çünkü gökyüzündeki maden 400 trilyon kilometer uzaklıkta ve günümüzün en hızlı araçlarıyla gidip gelmenin alacağı süre de yüzbinlerce yıl!

REFERENCES

  • 1. “Nearby super-Earth likely a diamond planet”, Yale University, 11 Ekim 2012
  • 2. “Re-thinking an alien world”, NASA Science News