#

Doğduğunuz Mevsim Ruhsal Durumunuzu Etkiliyor

Bilim Dalları

Bir araştırmaya göre, doğduğunuz mevsim, ruhsal bozukluklar geliştirme riskinizi etkiliyor. Yılın belli zamanlarında doğanlar belli duygusal eğilimler geliştirmeye yatkın olabiliyorlar ve bu da ileride duygusal bozukluklara yol açabiliyor.

Doğum mevsimi, geleneksel olarak örneğin yeniliğe meraklı olmak gibi, bazı kişilik özellikleriyle ilintilendirilmiş ve astroloji gibi merak uyandıran boş inanışlarla bu özellikler açıklanmaya çalışılmıştı.

Şimdiyse bir grup Macar araştırmacı, Berlin’de toplanan Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi’nde yaptıkları bir sunumda doğum mevsimiyle insanların ruhsal durumunu ilintilendirdiler.

Çalışmayı yöneten Xenia Gonda “Biyokimya araştırmaları, doğduğunuz mevsimin dopamin ve serotonin gibi bazı tek aminli sinyal ileticileri (monoamin nörotranmiter) üzerinde etki yaptığını, bu etkilerin yetişkinlik döneminde bile fark edilebildiğini gösteriyor” diyor.

Dolayısıyla, doğum mevsiminin etkilerinin uzun süreli olabileceği düşüncesinden yola çıkan araştırmacılar, 400 denekle yürüttükleri çalışmada doğum mevsimleriyle yetişkin hayatlarındaki ruhsal durumlarını ilişkilendirmişler.

Ekibin ulaştığı sonuçlar şunlar:

  • Siklotaymik ruh hali (bipolar kişilik bozukluğu gibi ekstrem olmasa da neşeli ve üzgün modlar arasında gidip gelme) yazın doğanlarda, kışın doğanlara kıyasla belirgin olarak daha yüksek.
  • Hipertaymik ruh hali (aşırı derecede pozitif olma) ilkbaharda ve yazın doğanlarda dikkat çekici biçimde daha yüksek.
  • Kışın doğanlar, diğer mevsimlerde doğanlara kıyasla daha az huysuzluk eğilimi gösteriyorlar.
  • Sonbaharda doğanlar, kışın doğanlara kıyasla daha az depresif ruh hali sergiliyorlar. 

REFERENCES

  • 1. “Birth season affects your mood in later life”, European College of Neuropsychopharmacology, 18 Ekim 2014