#

Aynı Anda Çok İş Yapmak Kötü Fikir

Science Fields
Tags

Ders sırasında veya toplantıda telefonunu kurcalamayan birini tanıyor musunuz? Sosyal medya hesaplarınıza bakmadan ya da internette kedi videoları izlemeden bilgisayardaki işlerinize odaklanmanız ne kadar sürüyor?

Elektronik aygıtlar hayatımızda öylesine önemli bir yer edindiler ki, işlerimizi hallederken ya da birileriyle sohbet ederken bunları kullanmak alışkanlık haline geldi. Bir bakıma birçok işi aynı anda yapmayı normalleştirdik. Her şeyi yapabileceğimize inanıyoruz fakat bunun bize neye mal olacağının farkında mıyız?

Araştımalara göre, dikkatimiz iki ayrı iş arasında bölündüğünde, iki işten de öğrenilenler kısıtlı oluyor. Gündelik hayatımızda bu tür ufak tefek bilgi kayıpları ve hafıza sorunları çok önemli görünmese de, üniversite öğrencileri için derslerde öğrendiklerini akıllarında tutabilmeleri akademik başarı için çok önemli.

Derste dikkatin bölünmesi

Educational Psychology dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma derste telefon, tablet veya laptop gibi elektronik aygıt kullanımının öğrenmeyi engellediğini ileri sürüyor. Bu çalışmanın amacı, dikkat bölünmesinin öğrencilerin derste verilen mini testler ve finallerdeki akademik performansları üzerindeki etkisini incelemekti.

Rutgers Üniversitesi’nden 118 öğrencinin katıldığı çalışmada,öğrenciler, aynı profesörün art arda girdiği iki üst seviye bilişsel psikoloji dersinden birini aldılar. Elektronik aygıtlar derslerin yarısında yasaklanırken, diğer yarısında kullanım serbestti. İlk derstekiler için bu aygıtların kullanımı tek sayılı ders günlerinde serbestken, ikinci derstekiler için çift sayılı ders günlerinde serbestti.

Sonuçlar

Elektronik aygıt kullanımı final sınavlarında başarının yüzde 5 düşmesine neden oldu. Derslerde verilen kavrama testlerindeyse anlamlı bir etki gözlemlenmedi. Ayrıca, kullanmasalar bile, derste elektronik aygıt kullanımı serbest olduğunda öğrencilerin final sınavı performansları yine düşük çıktı.

Araştırmacılar Arnold Glass ve Mengxue Kang, bölünmüş dikkatin, derste işlenenlerden daha azının hafızada uzun süreli kaldığını ve bunun da ara sınavları ve final sınavındaki performansı düşürdüğünü buldular. Araştırmacılara göre, aynı anda birçok işi yapmaya çalışanların, önlerindeki işte bir hata görmedikçe elektronik aygıt kullanımlarının olumsuz etkilerini fark etmeleri zor. Fakat, bu etkiler, yapılan iş uzun vadede test edildiğinde ortaya çıkıyor.

Eğer ki, kendinizi sık sık aynı anda birden fazla işi yaparken buluyorsanız, deneyiminizin her bir parçasını zihninize kaydetmiyor olabilirsiniz. Önem ve değer verdiğiniz bir işi yaparken, tüm dikkatinizi o işe vermeye çalışın; bu çabanızın uzun vadede faydasını göreceksiniz.

REFERENCES

  • 1. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443410.2018.1489046