#

Ay Çamurundan Evler

Bilim Dalları
Etiketler

Rusya’daki Skoltech Tasarım, Üretim ve Malzemeler Merkezi’nden (CDMM) bir araştırma ekibi, mürettebatlı Ay keşiflerinde Eklemeli Üretim (EÜ) teknolojilerinin (3-B baskı olarak da bilinir) kullanımı hakkında kapsamlı bir inceleme hazırladı. Acta Astronautica dergisinde yayımlanan makalede, gelecekte Ay yüzeyinde 3 boyutlu baskı için malzeme olarak kullanmak amacıyla, Ay yüzeyinin jeolojik bileşiminin, Ay toprağının (Ay regolitinin) ve benzerlerinin özelliklerinin kapsamlı bir tanımını, bunların mineralojisini, morfolojisini ve kimyasal bileşimini anlatıyorlar.

Araştırmacılar, EÜ yöntemlerinin düşük yerçekimine, sınırlı enerji tüketimine, boyut ve ağırlık kısıtlamalarına uyarlanmasına odaklanarak, yerinde imalat ve bakım için uygunlukları açısından literatürde sunulan farklı 3B baskı tekniklerini değerlendirdiler.

Genellikle seramik ve yarı iletken yapımında kullanılan stereolitografi tekniği tercih edildi. Baskı denemesi yapmak amacıyla bir miktar Ay regoliti benzeri satın aldılar.

Bu regolit benzerini önce baskı için kullanılabilecek bir tür hammadde haline getirmeleri gerekiyordu. Bir sıvıyla karıştırarak macun haline getirmeyi seçtiler, böylece stereolitografi için kullanılabilecek bir malzeme elde ettiler. Malzemeyi şekillendirmek de çok zor olmadı, sonuçta ortaya çıkan birleştirilmiş parçalar yararlı olacak şekilde yapılandırılamasa da, en azından tanınabilir hale geldi.

Ekip, incelemelerinin dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıların daha fazla araştırma ve geliştirme için en umut verici EÜ tekniklerini bulmalarına yardımcı olacağını ve bu çalışmalara daha fazla ekibi dahil edeceğini umuyor. Bu da sonunda gelecekteki Ay altyapısının sürdürülebilir gelişimine ve insanların uzaydaki varlığına önemli bir katkı saylayacaktır.

Skoltech ekibi, yaşam modülleri gibi daha karmaşık işlevsel ürünler üretmeyi, mekanik testler yapmayı ve teknolojiyi Ay yerçekiminde otonom operasyon için uyarlamayı planlıyor.

REFERENCES

  • 1. https://www.skoltech.ru/en/2021/01/3d-printing-to-pave-the-way-for-moon-colonization/
  • 2. https://www.universetoday.com/149771/3-d-printing-on-the-moon-from-regolith-to-paste-to-useful-objects-and-structures/