Tag: Aztek

Ne Olacak Bu Azteklerin Hali?

Teotihuacan. Orta Amerika’nın gururu:  100.000 nüfusuyla Kristof Kolomb öncesi Amerika kıtalarının en büyük kenti.  Böyle bir nüfusu, hele o zamanlar, beslemek kolay