Tag: ALAŞIM

E-Atıklardaki Altını Geri Kazanmak

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada her yıl 50 milyon ton elektronik atık ortaya çıkıyor, fakat resmi kayıtlara göre bunun yalnızca %20’si geri

Metal Artık Daha Sert

CrCoNi, yüksek entropi alaşımı (High Entropy Alloy – HEA) adı verilen bir metal grubuna ait. Metal alaşımlarda genelde bir element yüksek miktarda