#

Telefonunuz Kişiliğinizin Aynası

Bilim Dalları

Android ve iPhone tercihinin şifreleri…

İngiltere’de bir doktora öğrencisi tarafından yürütülen çalışmanın bulgularına göre, akıllı telefonlar sahipleri hakkında önemli ipuçları sağlıyor.

Lincoln Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Heather Johnson, Lancaster Üniversitesi’nden araştırmacılarla birlikte iPhone ve Android kullanıcıları arasında kişilik farkları üzerine iki ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Birinci çalışmada araştırmacılar, 240 katılımcıdan iki akıllı telefon markası ile kullanıcıların karakter özelliklerini ilişkilendirdikleri bir anket doldurmalarını istediler.

İkinci çalışmada da bu ankette ortaya çıkan stereotipileri, 530 Android ve iPhone kullanıcısının gerçek kişilik özellikleriyle karşılaştırdılar.

Birinci çalışmanın sonuçları, Android kullanıcılarının daha dürüst, alçakgönüllü, uyumlu ve açık olarak algılandıklarını, ancak iPhone kullanıcılarına göre daha az sosyal olarak nitelendirildiklerini gösterdi.

İkinci çalışmadaysa,  ilk çalışmada ortaya çıkan stereotipilerin, gerçek kişilik özellikleriyle fazla uyuşmadığı, ancak dürüstlük ve alçakgönüllülük özelliklerinin Android kullanıcıları arasında daha yaygın olduğu gözlendi.

Ancak, kadınların iPhone kullanma eğilimlerinin Android’e göre iki kat fazla olduğu görüldü. Başkalarıyla benzeşmekten kaçınma eğiliminin Android kullanıcıları arasında daha yaygın olması, çalışmanın bir başka bulgusu.

“Yüksek statülü” bir telefona iPhone kullanıcılarının daha çok önem verdikleri de araştırmanın sonuçları arasında.

Heather Johnson’a göre, “akıllı telefonlar gitgide daha fazla kullanıcının bir mini dijital versiyonu haline geliyor ve başkalarının telefonumuzu kullanmalarından hoşlanmamamızın nedeni de, telefonumuzun hakkımızda çok fazla şey söyleyebileceği.”

 

REFERENCES

  • 1. “What your choice of smartphone says about you”, British Psychological Society, 31 Ağustos 2016.