#

Ritmi Yakaladınız mı? Bateri Çalmak Beyni Değiştiriyor

Bilim Dalları
Etiketler

Ruhr-Üniversitesi Bochum’dan bir grup araştırmacı, Dr. Lara Schlaffke ve Doç. Dr. Sebastian Ocklenburg’un liderliğinde Brain and Behavior’da profesyonel bateristlerle ilgili yeni bir çalışma yayımladı. Çalışmaya göre bateristler beyin devrelerinin bağlanma biçiminden kaynaklanan bir avantaja sahipler. 

Enstrüman çalmanın beyindeki motor ağları üzerinde değişikliğe sebep olduğuna dair sağlam bir veri havuzu bulunuyor. Bu değişim becerisine ise nöroplastisite adı veriliyor ya da beynin değişme ve içinde bulunduğu çevreye uyum sağlama kapasitesi. 

Araştırmacılar son 30 yıldır keman ve piyano gibi enstrümanları profesyonel olarak çalmanın nöroplastik etkileri üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak, bateri çalmayı özel yapan şey hem kolların hem de bacakların aynı anda farklı ritimleri çalmak için birbiriyle uyumlu çalışması. Dolayısıyla bateristlerincuların zor ve güzel ritimleri, vücutlarının farklı bölümlerini  bir şekilde birbiriyle uyumlu hale getirerek çalmaları, onları sinir bilimsel araştırmaların merkezine koyuyor. 

Bu çalışmaya 17 yıllık deneyim sahibi 20 baterist katıldı. Bateristler ortalama olarak haftada 10 saat pratik yapıyorlardı. 

Katılımcıların gerçekçi bir bateri simülasyonu olanağı sunan Playstation 3 bateri setini kullanarak bir testten geçmeleri gerekiyordu. Deneklerden bu test için altı farklı ritmi 120 bpm’da (1 dakikada vuruş sayısı) çalmaları istendi (başlangıç seviyesinde bir baterist 60 bpm ile başlıyor). Daha sonra da bateri çalmanın sinirsel bağlantılarını araştırmak üzere MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) tekniği ile katılımcıların beyinleri tarandı. 

Profesyonel bateristlerin kontrol grubundakilere göre anlamlı ölçüde daha iyi bir performans sergilemeleri araştırmacıları şaşırtmadı. Ayrıca, bateristlerin korpus kallosumunun daha az fakat daha kalın sinir liflerine sahip olduğu gözlemlendi. Korpus kallosum beynin iki yarım küresini birbirine bağlayarak bilginin sol ve sağ taraf arasında aktarılmasını sağlar. Dolayısıyla, bateristlerdeki kalın lifler bilginin iki yarım küre arasında daha hızlı iletilmesini sağlıyor. Şöyle ki, katılımcıların bateri testindeki performanslarıyla korpus kallosum lif kalınlıkları arasında olumlu bir ilişkiye rastlandı. 

Araştırmacılara göre uzun sürede öğrenilen karmaşık motor becerileri kortikal motor ağlarında sağlam ve dayanıklı yeni yapılanmaların oluşmasına yol açabilir. Bir başka deyişle, zorlayıcı motor davranışlarını çalışmak beynin uzun vadede aldığı bilgiyi daha verimli olacak şekilde organize etmesine yardım eder.  

Bu çalışma beynimizin yeni uyaranlarla tanıştığında yaşadığı değişim kapasitesine güzel bir örnek. Yeni bir müzik aleti çalmak için bir işaret arıyorsanız, işte burada! 

REFERENCES

  • 1. https://news.rub.de/english/press-releases/2019-12-09-neuroscience-how-playing-drums-changes-brain
  • 2. Lara Schlaffke, Sarah Friedrich, Martin Tegenthoff, Onur Güntürkün, Erhan Genç, Sebastian Ocklenburg: Boom Chack Boom – A multimethod investigation of motor inhibition in professional drummers, in: Brain and Behavior, 2019, DOI: 10.1002/brb3.1490
  • 3. https://www.medicalnewstoday.com/articles/318065.php