#

Marangoz Sincaplar

Bilim Dalları
Etiketler

Çin’in güneyindeki yağmur ormanlarını araştıran bilim insanları, bazı ağaçların çatallanan dalları arasına güzelce sıkıştırılmış meşe palamutları (Quercus glauca) bulduğunda buna pek bir anlam veremedi. Üstelik, iki ağaç dalı arasına sıkıca yerleşmesi için ortasına boylu boyunca, spiral formunda çentik açılmış bu yemişler, büyük bir dikkatle, yalnızca 25-40 derece açıyla çatallanan ince dallar arasında, yerden yaklaşık 2 metre yüksekte ve en yakın meşe ağacına 10-25 metre mesafedeydi.

Bilim insanları, sorunun çözümünü kızılötesi çekim yapabilen foto kapanlarda buldu. Cevap ise, geceleri aktif olan ve uçan sincaplar diye bilinen iki tropikal sincap türüydü (Hylopetes phayreielectilis ve Hylopetes alboniger). Bu hayvanlar, topladıkları yemişlerin üzerine dişleriyle çentikler açıyor ve bunları daha sonra tüketmek üzere, özellikle seçtikleri ağaç dallarının arasına iyice sıkıştırıyordu. Hatta, daha önce palamut yerleştirdikleri bir ağacı ziyaret edip, bu marangozluk işini mükemmelleştirmeye devam ediyorlardı.

Ilıman iklimlerde yaşayan sincaplar, buldukları yemişleri daha sonra yemek üzere ağaç kovuklarına, çatlaklarına veya topraktaki oyuklara saklamakla meşhur. Bu sayede, unutulan veya gözden kaçan yemişlerin filizlenmesiyle orman ekosistemine fayda sağladıklarını da biliyoruz. Tropikal iklimde ise bir yemişi toprağa saklarsanız büyük bir hızla çürümeye ve ayrışmaya başlayacaktır. Bu nedenle, sincap kardeşlerimizin tropikal kuzenleri besinlerini güvence altına almak için başka bir yöntem seçmiş ve biraz marangozluk becerisi kazanmış.

‘‘Bu, sincapların benzersiz gıda depolama yöntemi’’ diyor Sun Yat-Sen Üniversitesi’nden Suqin Fang, ‘‘Yağmur Ormanları’nın kurak dönemlerinde ortamdaki besin miktarı azaldığı takdirde aç kalmamalarını sağlayan ekolojik bir adaptasyon olarak düşünülebilir.’’

Önemli bir soru ise, bu beceriye doğuştan mı sahip oldukları, yoksa bunu ciddi bir planlama gerektiren bilişsel süreçlerle mi öğrendikleri. Ayrıca, genelde gündüzleri aktif olan diğer ağaç sincap türlerinin sakladığı yemişleri bulmak için görme ve koku duyularından faydalandığı biliniyor, fakat geceleri aktif olan bu uçan sincap türlerinin de aynı yöntemleri kullanıp kullanmadığı henüz bilinmiyor. Bilim insanları bu cevapları almak için araştırmalara devam edeceklerini, aynı ağaçları yeniden ziyaret eden sincapların aynı bireyler mi yoksa farklı bireyler mi olduğunu tespit etmek istediklerini belirtiyor.

REFERENCES

  • 1. https://www.science.org/content/article/how-did-nut-get-there
  • 2. https://phys.org/news/2023-06-tropical-flying-squirrels-deploy-carpentry.html
  • 3. https://elifesciences.org/articles/89823