#

Kan Grubunuz Diyabet Riskinizi Etkiliyor

Bilim Dalları

Fransa’da 80.000’in üzerinde kadınla yürütülen bir çalışma, kan gruplarının (kalıtsal ya da otoimün saldırı kaynaklı olmayan)Tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riskini etkilediğini ortaya koydu. Çalışmada, öteki grupların, O Rh- (Rhesus faktör negatif) grubuna göre taşıdığı risk yüksekliği araştırılmış. A, B ve Rhesus antijenleri taşımadığı için üniversal nakil kanı diye tanımlanan O Rh- grubu kan, ret tehlikesi olmaksızın herhangi bir grup kan taşıyan insanlara nakledilebiliyor. Bulgulara göre en büyük fark, %35 daha yüksek risk taşıyan B Rh+ grubunda.

Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı Araştırmaları Merkezi (INSERM) araştırmacılarınca yürütülen ve sonuçları Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği’nin Diabetologia dergisinde yayımlanan çalışmada, 1990 ve 2008 yılları arasında 82.104 kadından toplanmış olan kan verileri incelenmiş.

Araştırma sonuçlarına göre Rhesus faktörüne bakılmaksızın karşılaştırıldığında O grubuna kıyasla A grubu kan taşıyan kadınlar %10, B grubu kadınlar %21, AB grubu kana sahip kadınlar %17 daha yüksek Tip 2 diyabet riski taşıyor.

Rhesus faktörlerinin de dikkate alındığı karşılaştırmadaysa, O Rh – grubuna kıyasla en büyük risk oranı %35’le B Rh+ grubunda görülmüş. Risk sıralamasında daha sonra AB Rh + (%26), A Rh- (%22), ve A Rh+ (%17) geliyor.  O Rh-, B Rh – ve AB Rh – gruplarında istatistiksel önemde bir fark gözlenmemiş.

Araştırmacılar, çalışmanın yalnızca kadınlar üzerinde yürütülmesine karşın, riskin cinsiyetlere göre değişebileceğini gösteren herhangi bir biyolojik mekanizma olmadığını belirtiyorlar. 

REFERENCES

  • 1. “People with blood groups A, B and AB at higher risk of type 2 diabetes than group O”, Diabetologia, 18 Aralık 2014