#

Duygusal Ama Sanal Bir Yolculuk

Bilim Dalları
Etiketler

Hiç hız trenine bindiniz mi? Yeni bir çalışmanın katılımcıları binmişler fakat sanal olarak.

Bu yeni çalışmada Max Planck Enstitüsü’nden araştırmacı ve doktora öğrencisi Simon Hoffman ve meslektaşları sarmalayan (immersive) sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak duygusal deneyimlerin beyni nasıl etkilediğini araştırdılar. 

Çalışma için 37 sağlıklı katılımcı elektroensefalografi (EEG) makinelerine bağlandıktan sonra sanal gerçeklikte iki defa hız treni yolculuğuna çıktı. Sonrasında katılımcılar hız treni yolculuklarını tekrar izlediler ve bu yolculuktaki duygu yoğunlukları üzerine geri bildirimde bulundular.

Yapılan veri analizi, insan duygularının alfa salınımı adı verilen belirli bir beyin aktivitesi ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Hoffman ve meslektaşlarına göre bu çalışmanın sonuçları, duygular üzerine yapılan sinirbilim araştırmalarına paralel. Şöyle ki, duygular yükseldikçe alfa salınımının gücü azalıyor.

Beyin her an elektriksel aktivite ile bir titreşim halindedir; ancak, beyinde ortaya çıkan elektriksel aktivitenin frekansı ve türü an be an yaptığımız şeylere göre değişir. Alfa dalgaları uyanıkken fakat derin düşüncede ya da bir işe konsantre olmadığımız zaman belirginleşir. Araştırma bulguları da duygusal bir deneyimin içinden geçen bireyin alfa dalgalarının azaldığını gösteriyor.  

Bununla beraber, araştırmacılar, geliştirdikleri bilgisayar modelleri sayesinde beyin aktivitesinden, yaşanan duygu yoğunluğunu tahmin edebiliyorlar. Sussex Üniversitesi’nden araştırmacı ve doktora adayı Alberto Mariola’ya göre bu bulgular ve yöntemler gelecekte bilimsel araştırmaların ötesinde gerçek hayata da uyarlanabilecek. 

İnsan duyguları üzerine yapılan sinirbilimsel araştırmalar geleneksel olarak kontrollü laboratuvar ortamında yapılıyor. Fakat, Hoffman ve meslektaşları yaptıkları deneylerde sarmalayan sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak doğala yakın bir ortam oluşturabildiler. Araştırmacılar, duygularla ilgili yapılan sinir bilim çalışmalarını gerçek hayata taşımayı ve bu bulguların ötesine geçmeyi umuyorlar. 

REFERENCES

  • 1. Hofmann, S. M.,Klotzsche, F., Mariola, A., Nikulin, V., Villringer, A., & Gaebler, M. (2021). Decoding subjective emotional arousal from EEG during an immersive virtual reality experience. eLife. 10 DOI: 10.7554/eLife.64812
  • 2. https://www.sciencedaily.com/releases/2021/12/211217102805.htm