#

Avrupa Miyoplaşıyor

Science Fields

Eğitim düzeyi ve yaşam biçimi etkili…

Geniş çaplı bir araştırma, Avrupa nüfusunun yaklaşık dörtte birinin miyop olduğunu, ancak miyopluğun 25-29 yaşları arasındaki genç nüfusta yüzde 47’ye kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu veriler, Avrupalıların miyoplukta çok geçmeden Doğu Asya’ya yetişeceğinin habercisi. Doğu Asya ülkelerinde kentlerde yaşayan gençlerin yüzde 80’inde miyop var. 

King’s College London araştırmacılarınca yönetilen çalışma Avrupa Göz Epidemiyolojisi Konsorsiyumu tarafından yapılmış ve 60.000’in üzerinde kişiyi kapsayan 15 araştırmadan derlenmiş. Ophtalmology dergisinde yayımlanan analiz, ayrıca miyopluk ile eğitim düzeyi arasında güçlü bir ilişkinin varlığını gösteriyor. Verilere göre yükseköğretimi tamamlamış kişilerde miyopluk oranı, ilkokul mezunlarındakinin iki katı kadar.

Araştırmacılar, modern eğitimle ilgili faktörlerin, örneğin çalışmaya ayrılan daha fazla zaman, bilgisayarlarla çalışma, ev ve okul dışında geçirilen zamanın kısalması gibi nedenlerin de artan miyopluk oranında rol oynayabileceğine işaret ediyorlar. 

Ayrıca ailede miyopluk ya da modern yaşam biçiminin de göz deformasyonunda etkili olabileceği araştırmacılarca belirtiliyor.

Genelde çocukluk ve ergenlikte gelişen miyoplukta göz küresinin uzaması sonucu ışık, retina tabakasının üzerinde değil, önünde odaklanıyor ve bulanık görüşe yol açıyor. Görüş, gözlük ve kontakt lens kullanımıyla ya da lazerle cerrahi müdahale yöntemiyle düzeltilebiliyor. 

REFERENCES

  • 1. “New study finds short-sightedness is becoming more common across Europe”, King’s College London, 11 Mayıs 2015