#

Avrupa Erkekleri Uzuyor

Science Fields

Eski  ve yeni araştırma ve kayıt belgeleri yle yapılan bir araştırma, 1870’llerden 1980’e kadar geçen süre içinde Avrupalı erkeklerin boy ortalamasının 11 cm arttığını ortaya koydu. Araştırma ayrıca iki dünya savaşı (1914 -18 ve 1939-45)  ile büyük ekonomik buhranı (1929) kapsayan aralıkta uzamanın hızlanmış olduğunu da gösterdi.

Araştırmayı yürüten Essex Üniversitesi (İngiltere) ve Avustralya Ulusal Üniversitesi’nde ekonomi profesörü Timothy J. Hatton,15 Avrupa ülkesinde boyda yaşlanmaya bağlı değişimleri gösteren çağdaş araştırmalarla, daha eski yıllardaki askerlik şube kayıtlarından yararlanmış. Araştırmada karşılaştırılan boylar, 21 yaşındaki erkeklere ait. Kadınlar hakkında fazlaca tarihsel kayıt bulunmadığından, araştırma kadınlardaki boy gelişimini kapsamıyor.

Prof. Hatton, Oxford Economic Papers adlı bilimsel dergide yayımlanan sonuçlarda etkili olan en önemli faktörün, sağlık alanında, kendini çocuk ölümlerindeki düşüşle gösteren iyileşme olduğunu belirtiyor.  Sözkonusu ülkelerde 1871-1875 yılları arasında ortalama binde 178 olan çocuk ölümleri, 1911-15 yılları arasında binde 120’ye, 1951-55 arasında 41’e ve 1976-80 arasındayasa 14’e düşmüş. Çocuk ölüm oranlarıyla boy arasındaki ilişki, daha önce yapılmış çeşitli araştırmalarla gösterilmişti.

Araştırmanın ortaya koyduğu şaşırtıcı sonuç, iki dünya savaşı ile büyük ekonomik buhranı kapsayan dönemdeki boy artışının belirgin biçimde hızlanması; çünkü bu dönem modern tıp ile ulusal sağlık hizmetlerindeki atılımların öncesine rastlıyor. Bu paradoksal olgunun olası nedeni olarak da, çocuk ölümlerindeki düşüşün yanı sıra, söz konusu dönemde doğum oranlarında görülen azalma gösteriliyor. Boy ortalamalarıyla, küçülen aileler arasındaki doğrudan ilişki de daha önce ortaya konmuştu.

Uzamada etkili olan diğer faktörler arasında, kişi başına gelirdeki artış, evlerde ve yaşam koşullarında yükselen hijyen standartları, sağlık ve beslenme konusunda halkın bilinçlendirilmesiyle evlerde çocuk ve gençlere sağlanan bakımın iyileşmesi, daha ileri sosyal hizmetler ve sağlık sistemleri sayılıyor.

REFERENCES

  • 1. “New data reveals that the average height of European males has grown up by 11 cm in just over a century”, Oxford University Press, 1 Eylül 2013