#

1 trilyon Canlı Türü Olabilir!

Science Fields

Bilinenler on milyonu geçmiyor…

Amerikalı araştırmacılara göre gezegenimizin okyanusları ve Antarktika hariç kıtaları, 1 trilyon ayrı canlı türü barındırıyor olabilir. Ancak bunların yüzde 99,999’u hâlâ keşfedilmeyi bekliyor.

Indiana Üniversitesi’nden Jay T. Lennon ve Kenneth J. Locey’in imzalarını taşıyan ve Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinin 2 Mayıs sayısında yayımlanan çalışmanın öngörüsü, yeryüzündeki 35.000 yerde belirlenen 5,6 milyon mikroskobik ve daha büyük ölçülerdeki canlı türlerini kapsayan büyük çaplı resmi, akademik ve özel veritabanlarının birleştirilmesine ve Indiana Üniversitesi bilimcilerince geliştirilen ölçekleme yasalarına göre yapılan hesaplara dayanıyor.

Bu çerçevede araştırmacılar, bakteriler, mantarlar ve arkeler üzerine yapılan 20.000’in üzerinde; ağaçlar, kuşlar ve memeliler üzerinde de yaklaşık 15.000 kadar sınıflandırma çalışmasının sonuçlarını birleştirmişler.

Öngörülen 1 trilyon türün en büyük kısmını, tahmin edilebileceği gibi mikroskobik organizmalar oluşturuyor.

Araştırmacılara göre yalnızca 1 gram toprakta bile 1 milyar mikroorganizma bulunabildiği bilindiği halde şimdiye kadarki sınıflandırma çalışmalarında bunlar büyük ölçüde ihmal edilmiş. Birçok ulustan çeşitli bilim dallarını temsil eden bilimcilerin çalışmalarıyla yürütülen Dünya Mikrobiyom Projesi’nin bile 10 milyondan az ayrı türü sınıflandırabildiğini kaydeden araştırmacılar, kendi çıkarımlarına göre gerçek sayının bunun yüz bin katından fazla olacağını belirtiyorlar. 

REFERENCES

  • 1. “Indiana University researchers find Earth may be home to 1 trillion species”, Indiana University, 2 Mayıs 2016