#

“Tıpkı babası” Olmanın Avantajı

Bilim Dalları
Etiketler

Princeton ve Columbia üniversiteleri tarafında yürütülen “Fragile Families and Child Wellbeing” adlı araştırmada, çocukları 1998-2000 yılları arasında doğmuş ve ertesi yıl boşanmış 715 ebeveynden elde edilen veriler, boşanmış ailelerde çocukları kendilerine benzeyen babaların, onlarla daha fazla vakit geçirdiğini ortaya koydu. Yüzde 10 olarak belirlenen fark, ayda iki buçuk güne tekabül ediyor.
Araştırmada babalarına benzeyen bebeklerin ilk yıl sonunda babalarına benzemeyenlere oranla daha sağlıklı olduğu da belirtiliyor. Bir diğer deyişle, acil kapılarında ve hastane odalarında babalarına benzeyen çocuklara daha az rastlanıyormuş. Çocuklar babalarıyla ne kadar uzun zaman geçirirlerse, hastanede yatış süreleri o kadar az oluyormuş.
Araştırmanın yazarları Binghamton Üniversitesi'nden Dr. Solomon Polachek, benzerliğin babaların davranışları, babaların davranışlarının da çocuk sağlığı üzerindeki etkisinin öneminden söz ediyor.
17 milyon çocuk tek ebeveynle yaşıyor
2014 yılında Beyaz Saray'da çocuk gelişimi üzerine yapılan bir toplantıda, söz konusu çocuklar olduğunda "zamanın paradan daha önemli bir yatırım aracı olduğu"nun kanıtlarını sunan bilimsel raporları, düşük gelirli ailelerin çocuklarına dair şaşırtıcı veriler takip etmiş:
Meğer 2016'da, 18 yaşın altındaki 17,2 milyon çocuk (nüfusun yaklaşık dörtte biri) sadece annesi ile yaşıyormuş, dahası bunların yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürüyormuş. Bu çocukların, her iki ebeveynle yaşayan çocuklara kıyasla daha kötü beslendikleri ve baba ilgisinden yoksun kaldıklarında daha sık hastalandıkları ortaya çıkınca, bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların da sayısı artmış.
Benzerlik deyip geçmiyorlar
İşte bu çalışmaların sonuncusu, tek ebeveynli çocukların sağlığının iki ebeveynili çocuklara göre daha zayıf olduğunu ortaya koyuyor. Boşanmadan sonra anneleriyle yaşayan çocukların babalarına benzerliklerinin, babalar açısından önemli bir faktör olduğu anlaşılıyor. Araştırma, bir erkeğin kendisine benzeyen bir çocuğu evlat edinmek için bir kadından daha eğilimli olduğunu gösteren önceki araştırmaları da referans gösteriyor.
Ayrıca biyolojik anne-babalar üzerine yapılan araştırmalar, erkeklerin benzerliği bir babalık ipucu olarak kullandıklarını da destekliyor. Aile içi şiddetten mahkum olan babalar bile yüz benzerliği taşıyan çocuklara daha iyi davranıyormuş! 
Baba ilgisi kızlardan çok oğullara…
Araştırmada incelenen ailelerin profiline dair birkaç veri daha ekleyelim: Doğumdan bir yıl sonra boşanmış aileler, doğumdan ortalama 4 yıl önce tanışmışken, bu süre evliliği yürütenlerde 8 yılmış. Ailelerin yüzde 70'ini siyahlar oluştururken, babaların yüzde 40'ı doğumdan önce en az bir kez tutuklanmış. Ayrıca çalışma, babaların oğullarına kızlarından daha çok zaman ayırdığını da ortaya koymuş.

Elbette bütün bu bulgular yukarıda sözü edilen araştırma sonuçlarının çıktıları. Kesin yargılara varmak için belki daha geniş bir örneklem yelpazesinde, farklı kültür ve gelir düzeylerinden, hatta farklı coğrafyalardan ailelerin katılımıyla yapılacak yeni araştırmalara ihtiyaç vardır.

 

REFERENCES

  • 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167629616303666?via%3Dihub#bib0225