#

Paleo Denizlerin Canavarı

Bilim Dalları

Paleo Denizlerin Canavarı

Devasa deniz akrebi insan boyundaymış

Amerikalı araştırmacılar Iowa eyaletindeki  tortul kayalar üzerinde dev deniz akreplerinin fosil  kalıntılarına rastladılar. 467 milyon yaşına tarihlendirilen kayalarda bulunan 150 kadar dış iskelet (kabuk) kalıntısının bazılarının boyutları, deniz akreplerinin 1.7 metre boya eriştiklerini ortaya koyuyor. Örnekler arasında yavru olduğu düşünülen 15-20 cm boyutlarında fosillere de rastlanmış.

Fosiller günümüzün 458-470 milyon yıl öncesine karşılık gelen Orta Ordovisyen jeolojik döneminde, o zamanlar bağımsız bir kıta olan ve günümüz Kuzey Amerika kıtasının büyük bölümünü içeren Lavrensiya kıtasında yaşamış deniz akreplerine  ait. 

Yale Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Bölümü’nden James Lamsdell yönetimindeki araştırmacılar, bilimsel adı “eurypterid” olan deniz akreplerinin şimdiye kadar bilinmeyen bir türü olan fosili, benzerlik gösterdiği eski Yunan savaş gemisi “penteconter”den türetilmiş Pentecopterus decorahensis diye adlandırdılar. Eurypteridler, modern örümcekler, böcekler, yengeçler gibi “eklembacaklılar” (arthropod) sınıfında yer alıyorlar.

Açık erişimli BMC Evolutionary Biology dergisinde yayımlanan bulgulara göre dev deniz akrebi arkadaki üç çift bacak üzerinde deniz tabanında yürüyor, daha öndeki iki çift bacağını ve kıskaçlarını avını yakalamakta kullanıyordu.

En arkadaki bir çift bacaksa yassılaşarak itki sağlamak  ve deniz dibini kazmakta kullanıldığı düşünülen bir “kürek” oluşturacak şekilde birleşmiş.

REFERENCES

  • 1. Giant “sea scorpion” fossil discovered, BioMed Central, 31 Ağustos 2015
  • 2. Scientists find oldest known species of Sea Scorpion, ScienceOnline 31 Ağustos 2015
  • 3. “The oldest described eurypterid: a giant Middle Ordovician (Darriwilian) megalograptid from the Winneshiek Lagerstätte of Iowa”, BMC Evolutionary Biology, 1 Eylül 2015