#

Mars Toprağı’nda Su

Bilim Dalları

NASA’nın 13 ay önce “bir zamanlar yaşam barındırmış olabilir mi” sorusuna yanıt aramak üzere Mars’a göndermiş olduğu Curiosity adlı gezgin laboratuar, “Kızıl gezegen”in toprağında bol miktarda suyun varlığını belirledi.

NASA araştırmacılarının Science dergisinin 27 Eylül 2013 tarihli sayısında yayımlanan bulgularına göre, şiddetli kum fırtınalarıyla gezegenin tümyüzeyine yayılmış olan ince Mars toprağı, yüzde 1.5 ile 3 arasında su içeriyor.

Araştırma ekibini yöneten Renssealer Politeknik Üniversitesi Dekanı Laurie Leshin, bunun oldukça yüksek  bir oran olduğunu kaydederek, ileride in’e göre Mars’ı keşfe gidecek astronotların su sıkıntısı çekmeyeceklerini belirtti. Leshin’e göre astronotların su elde etmek için Mars toprağını ısıtmaları yeterli.

Suyun varlığını belirleyen, Curiosity’nin ileri teknolojideki araştırma araçları arasında bulunan ve ilk kez kullanılan Mars’ta Örnek Analizi (Sample Analysisi at Mars – SAM) adlı aygıt. Curiosity’nin kepçe  koluyla Rocknest adlı kum, toz ve ince toprakla dolu Rocknest adlı bir alandan aldığı örnek, SAM içinde 835⁰C’ye kadar ısıtılmış. Gaz kromotografı, kütle spektrometresi  (tayfölçer) ayarlanabilen bir lazer spekrometresi ile yapılan analizler sonucu suyun dışında karbondioksit, oksijen ve klor içeren bir bileşiğe de rastlanmış.

Analiz sonucunda bazı organik maddelerin varlığı da belirlenmişse de, araştırmacılar, bunların Curiosity’nin aygıtlarından bulaşmış olduğu düşüncesindeler.

REFERENCES

  • 1. “NASA Mars rover Curiosity finds water in first sample of planet surface”, Renssealer Polytechnic Institute