#

Maratoncu Kuş

Bilim Dalları

Ebabil ya da karasağan olarak adlandırılan kuşların yere konmadan uzun süre havada kaldıkları bilinir. Havadaki böcekleri yakalayarak beslenen bu kuşlar, ayakları çok kısa olduğu için yerde yürüyemiyor  ve dik yüzeylere tutunmayı, yuvalarını da duvarlarda yapmayı tercih ediyorlar. Bu kuşun Alp Dağlarından Himalayalara kadar uzanan bölgede dağlar üzerinde  yaşayan bir türününse gerçek bir maratoncu olduğu ve altı ay süreyle havada kalabildiği ortaya çıktı.

Araştırmacılar Kış aylarında 2011 yılında Afrika’ya yaptıkları kış göçlerindeki hareketlerini izlemek amacıyla bu kuşlardan altısına duyarlı algılayıcılarla donatılmış küçük kayıt cihazları takmışlar. Bu cihazlardan biri ışığın şiddetini ölçerek bu yolla güneşin doğuşu ile batışını algılayarak araştırmacılara her kuşun hangi eylem ve boylamda bulunduğunu izleme olanağı  sağlarken, bir başkası da gece gündüz her dört dakikada bir, 3.2 saniye süreyle kuşların hareket düzeyini belirlemiş. 2012 ilkbaharında yavrulama mevsimi için Avrupa’ya dönen kuşların üçünden çıkarılan cihazların incelenmesi, kuşların Afrika’da kaldıkları süre içinde, hatta 2000 kilometrelik göç yolculuğunda bile hiç yere konmadıklarını göstermiş. Geceleri, kuşların bedenlerinin duruşunun fazla değişmemesi ve etkinlik düzeyleri, sürekli süzülüş halinde olduklarını ve uyku gereksinmelerini de havada karşıladıklarını göstermiş.

Araştırmacılar, gidiş dönüş göçleriyle Afrika’da geçen 200 gün boyunca kuşların toplam 10.000 kilometre yani Dünya’nın çevresinin dörtte biri kadar mesafe katetmiş olduklarını hesaplıyorlar.

REFERENCES

  • 1. “Bird Flies 10.000 Kilometers Without Stopping”, ScienceNOW.