#

Kurt Niye Ulur?

Bilim Dalları

Sürüdeki bir kurt ayrılınca geride kalanların ulumaya  başlaması, stresin tetiklediği bir refleks değil, sosyal ilişkilerle belirlenen bir dayanışma  gösterisi. Avusturya’da kurtlar üzerinde araştırma yapan biyologlara göre, bu olgu hayvanlardaki ses üretiminin ne derec e istemli olduğunun anlaşılmasına yardımcı olabilir.Viyana Veterinerlik Tıbbı Üniversitesi Messerli Araştırma Enstitüsü’nden Friederike range, uluma davranışındaki değişimlerin , kurdun duygusal durumundan çok sürü içindeki sosyal ilşkilerden kaynaklandığını kaydediyor. “Bu da, kurtların seslerini kullanmada belli  ölçüde bir esneklik sergileyebildiklerinin işareti.” Enstitü’nün iki grup halinde yaşayan dokuz kurdun incelendiği Kurt Araştırmaları Merkezi’nde bakıcılar kurtları teker teker tasmayla gezintiye çıkarıyorlar. Her seferinde geride kalan grup üyleri uluyarak tepki gösteriyorlar. Nedenini bulmak için Range ve meslektaşları kurtların stres hormonu düzeylerini ölçmüşler, ayrıca gruptaki hiyerarşi ve bireylerin aralarında kurdukları dostluklar hakkında bilgi edinmişler. Ardından da her hayvanı uzun yürüşlere çıkartırken, geride kalan bireylerin teker teker verdikleri tepkileri gözlemişler. Ortaya çıkan bulgular, bir kurdun, grup içinde kendisine daha yakın hissettiği bir hemcinsi götürülürken daha çok uluduğunu gösteriyor. Grup içi hiyerarşi de ulumayı etkiliyor. Daha üst rütbeli birey ayrıldığında, grup üyeleri daha çok tepki veriyorlar.

REFERENCES

  • 1. “Wolves howl because they care “, Cell Press, 22 Ağustos, 2013