#

Biz Ağlamıyoruz, Sen Ağlıyorsun!

Bilim Dalları
Etiketler

Köpeklerin gözleri neden dolar biliyor musunuz?

Japonya’daki Azabu Üniversitesi’nden Profesör Takefumi Kikusui ve meslektaşlarının yaptıkları çalışma sevimli dostlarımızın düşündüğümüzden daha çok bize benzediklerini gösteriyor. Araştırmacılar, köpeklerin bizimle geçirdikleri yıllar içinde insansı sosyal ve bilişsel beceriler kazanmış olabileceklerini ileri sürüyorlar. Duruma bakılırsa da köpekler gözleriyle iletişim kurma konusunda oldukça iyiler!  

Araştırmacılar, gözyaşının insanlar arasında sözel olmayan mesajların iletişimini sağladığının altını çiziyor. Fakat şimdiye dek hayvanlarda duygular tarafından tetiklenen gözyaşlarını mercek altına alan bir çalışmaya rastlanmamıştı. Kikusui ve ekibi, köpekleri duygusal olarak harekete geçirecek bir durum yaratmak üzere “köpek sahipleriyle yeniden birleşme” adında bir deney tasarladı. 

İlk deney için araştırmacılar Schirmer Gözyaşı Testi adı verilen bir test uygulayarak köpeklerin gözyaşı hacmini hem sahipleriyle hem de sahipleri olmayan tanıdık insanlarla bir araya gelmeden önce ve sonra ölçtüler. Köpeklerin gözyaşı hacmi sahiplerinden yaklaşık 5-7 saat ayrı kaldıktan sonra hesaplandı. Normal gözyaşı hacmi ile karşılaştırıldığında köpeklerin gözleri sahipleriyle yeniden buluştuklarında anlamlı oranda daha çok doldu. Ancak köpekler sahipleri olmayan tanıdık kişilerle bir araya geldiklerinde gözlerinin o kadar dolmadığı gözlemlendi. 

Sonrasında oksitosin hormonunun hayvanlarda gözyaşına olan etkisini incelemek üzere köpeklerin gözlerine oksitosin ve kontrol peptit solüsyonu uygulandı. Sonuçlar peptit solüsyonu yerine oksitosin verilen köpeklerin daha fazla gözyaşı ürettiklerine işaret etti. “Aşk hormonu” olarak da bilinen oksitosin güven, romantik bağlanma ve ebeveyn-çocuk bağlanmasında önemli bir rol oynar. 

Son olarak da araştırmacılar insanlara içinde yapay gözyaşı olan ve olmayan köpek fotoğrafları verdiler. Katılımcılar gerçekten de gözü yaşlı köpekleri daha olumlu olarak değerlendirdiler. Bu da gösteriyor ki, gözyaşı insanların köpeklere karşı daha ilgili olmalarını teşvik edebilir. 

Genel olarak baktığımızda bu çalışmanın köpeklerin gözlerini kullanarak insan dostlarıyla iletişim kurmayı yıllar içinde nasıl öğrendiklerine dair önemli noktaları vurguladığını görebiliriz. Bizce bu işe de yarıyor siz ne dersiniz?

REFERENCES

  • 1. Murata, K.,Nagasawa, M., Onaka, T., Kanemaki, N., Nakamura, S., Tsubota, K., Mogi, K., & Kikusui, T. (2022). Increase of tear volume in dogs after reunion with owners is mediated by oxytocin. Current Biology, 32 (16): R869 DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.07.03
  • 2. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22618-oxytocin