Tag: eşitlik

Eşitsizliğin Acımasız Kısırdöngüsü

Bireylerin eşitliğinin toplumdan topluma farklı algılandığı bir gerçek. Mesela kast sisteminin hâlâ geçerli olduğu Hindistan’da hiyerarşinin gücü fazlasıyla hissedilir. İskandinavya ülkelerinde Dan