#

İkili Cinsiyet Anlayışını ve Depresyonu Aşmak

Bilim Dalları
Etiketler

Trans*ların Depresyonla Başa Çıkmasında Sosyal Desteğin Etkisi

Aile üyelerinden, arkadaşlardan ve eşlerden alınan sosyal desteğin özellikle trans bireylerde depresyonla başa çıkma yetisini nasıl etkilediği son yıllarda önemli ve gerekli bir araştırma konusu haline geldi. Transfobiyle ilişkilendirilen bireysel, toplumsal, hukuki ve kurumsal davranışlar günümüzde hâlâ en hoşgörülü toplumlarda bile gözleniyor ve trans bireyleri hayatlarının her alanında etkiliyor. Anahtar kelimeler olarak “trans”, “depresyon” ve “sosyal destek” terimlerinin seçildiği bu araştırmada sosyal desteğin özellikle trans bireylerin depresyonla başa çıkma konusundaki başarıları üzerinde doğrudan ve güçlü bir etkisi olduğu tespit edildi.

Literatürdeki bulgulara göre depresyon, genel nüfusla karşılaştırıldığında trans bireyler arasında çok daha yaygın. İntihar düşüncesiyle meşgul olma, cinsiyet kimliği ile ilgili açık ol(a)mama, toplumsal damgalanma, şiddete maruz kalma, ve sözlü ve cinsel taciz gibi depresyonu etkileyen çeşitli faktörler trans bireylerde genel popülasyona oranla çok daha sık görülüyor. Transfobinin yaygın bir olgu olduğu toplumlarda bu oranlar daha da fazla. Bununla birlikte trans bireylerin gördüğü sosyal desteğin azaldığı da biliniyor. Farklı araştırma yöntemleri ve ölçüm teknikleri kullanarak veri toplayan birçok farklı kaynak, daha az sosyal destek almakla depresif duygular hissetmek arasında güçlü bir ilişki olduğunu vurguluyor.

Bulgular, trans bireylerle birlikte bir aile üyesinin, arkadaşın veya eşin de terapi seanslarına davet edilmesinin yararlı olabileceğine işaret ediyor. Kişisel özellikler ve bireyler arası farklılıklar dikkate alındığında, çift veya aile terapisinin işe yarar bir yöntem olacağı görülüyor. Diğer yandan, bu psikolojik sıkıntının majör depresif düzeylere erişmeden ve müdahale için geç kalınmadan ele alınması gerekiyor. Müdahaleler dışında, daha destekleyici sosyal çevrelerin yaratılması ve sosyal desteğin önemi konusunda farkındalığın artırılması trans bireylerin gündelik hayatta yaşadıkları psikolojik sıkıntıyı gidermek açısından gerekli görülüyor.

 

* Kapsayıcı bir terim olarak kullanılan Trans*, toplumsal cinsiyet kimliği, dışavurumu ve davranışlarıyla, ikili cinsiyet anlayışıyla ilişkilendirilen geleneksel ve tipik cinsiyet kimliklerine uymayan bireyleri ifade eder.

Son sayımızı indirmek ve makalenin tamamını okumak için lütfen http://kuupj.ku.edu.tr sitesini ziyaret ediniz.

REFERENCES

  • 1. Candar, İ. (2019). Getting Out of Gender Binary, Getting Out of Depression: The Impact of Social Support from Family, Friends and Significant Others. Koç University Undergraduate Psychology Journal, 1(7), 24-30.