#

Yumruk Hatırlatıyor

Bilim Dalları

Belleğinize güvenmiyor musunuz? Yumruklarınızı sıkabiliyorsanız sorun değil.  Amerika’da yürütülen bir çalışma, sağ yumruk sıkıldığında izlenen bir olay ya da hareketin bellekte daha güçlü yer ettiğini, sol yumruk sıkıldığındaysa bellekteki kaydın daha kolay hatırlandığını gösteriyor.

Montclair Eyalet Üniversitesi’nden Ruth Propper ve ekibinin  açık  erişimli bilim sitesi PLOS ONE’da (Public Library of Science – Halka Açık Bilim Kütüphanesi) yayımladıkları araştırmada, gruplara ayrılan deneklerden bir listedeki 72 kelimeyi ezberlemeleri, sonra da hatırlamaları istenmiş.

Dört gruptan birindeki denekler, ezberlemeye girişmeden önce 90 saniye süreyle sağ yumruklarını sıkmışlar, sonra da ezberlediklerini sıralamadan önce aynı şeyi yapmışlar. Bir başka gruptakiler, ezberleme ve hatırlama fasıllarından önce sol yumruklarını sıkmışlar. Üçüncü bir grup bu işi farklı yumruklarla yapmışlar. Yani ezberleme öncesinde sağ ya da sol yumruklarını sıktıktan sonra, hatırlama öncesinde ters yumruğu sıkmışlar. Kontrol grubu olan dördüncüdeyse,  ezberleme ya da hatırlama seanslarından önce yumruk sıkılmamış.

Deney sonunda ezber işlemi sırasında sağ, hatırlamadaysa sol yumrukların sıkıldığı grubun, öteki gruplardan daha başarılı olduğu görülmüş.

Araştırmayı yöneten Ruth Propper’a göre “bulgular, bazı basit vücut hareketlerinin, beynin alışık olduğu çalışma biçimini değiştirerek, belleği güçlendirebildiğini gösteriyor.” Araştırmacılar, yumruğun bellek üzerindeki etkisinin, yumruk sıkmanın beyinde aynı zamanda bellekle de ilişkil olan bölgeleri harekete geçirmesinden kaynaklanabileceğine işaret ediyorlar.

Propper,  gelecekte planladıkları çalışmalarla yumruk sıkmanın başka zihinsel becerileri de, örneğin konuşma ve uzamsal becerileri de geliştirip geliştirmediğini ortaya koymaya çalışacaklarını belirtiyor. Ayrıca kelime listeleriyle elde edilen sonuçların yüzleri hatırlama gibi görsel uyarıcılar ya da anahtarların nereye konduğunu hatırlama gibi uzamsal işler için de geçerli olup olmadığını belirlemekiçin yeni araştırmalar gerekiyor.

REFERENCES

  • 1. “Clenching right fist may give better grip on memory”, Public Library of Science, 24 Nisan 2013