#

Yabancı Dil Öğrenmek Beyni Büyütüyor

Bilim Dalları

Uppsala kentindeki İsveç Silahlı Kuvvetler Tercümanlık Akademisi’nde dil öğrenme becerisine sahip gençler, hiç bilmedikleri Rusça, Arapça ya da benzerleri gibi anadillerinden çok farklı yabancı dilleri 13  ay gibi kısa bir sürede akıcı biçimde kullanabiliyorlar.

Ancak, bunun bir fiyatı var: Başka dil kurslarında görülmemiş bir tempoyla  sabahtan akşama, hafta içi ve hafta sonu yedi gün kesintisiz çalışma.
Araştırmacılar, deneklerin performansının karşılaştırılacağı kontrol grubu olarak Umeå Üniversitesi’nden, dil öğrenmek yerine kendi ilgi alanlarında aynı tempoda çalışan tıp ve bilişsel bilimler öğrenciler seçmişler. İki gruptaki bireylerin deney öncesinde ve üç ay sonra beyinlerinin manyetik rezonans görüntüleri (MRI) çekilmiş.

Sonuçta, kontrol grubundakilerin beyin yapısında bir değişiklik saptanmazken, dil öğrencilerinin beyinlerinin bazı bölümlerinin büyüdüğü gözlenmiş. Bunlar, beynin derinlerinde yeni şeyler öğrenme ve uzaysal yön bulma becerilerinden sorumlu hipokampus ile, beyin kabuğundaki üç ayrı bölge.

Araştırmada ayrıca büyüyen bölgelerin, dil öğrenmeye yatkınlığa göre farklılık gösterdiği belirlenmiş. Hipokampus ve beyin kabuğunda dil öğrenmeyle ilgili bölgeleri daha gelişmiş olan öğrencilerin ötekilere göre daha üstün yabancı dil becerisine sahip oldukları belirlenmiş. Öğrenmek için daha çok çaba göstermeleri gereken öğrencilerde de beyin kabuğunun motor bölgesindekibir alanda daha fazla gelişme olduğu gözlenmiş. Bu da beyinde değişimin olduğu bölgelerin , bireyin dil öğrenme becerisiyle ilintili olduğunu ve gelişmenin, bireyin performansına göre değiştiğini gösteriyor.

Daha önceki araştırmalar da (bellek yitimine götüren) Alzheimer hastalığının iki ya da daha çok bilenlerde daha geç ortaya çıktığını ortaya koymuştu.

Tercümanlık Akademisi’ndeki araştırmacılardan Johan Mårtensen, “Her ne kadar üç aylık yoğun bir dil eğitimini, yaşam boyunca iki dilli olmakla karşılaştıramasak da, dil öğrenmenin beyni zinde tutmak için iyi bir yöntem olduğunu gösteren epey kanıt var” diyor.

REFERENCES

  • 1. “Language learning makes the brain grow”, Lund University, 8 ekim 2012