#

Taş Devri Ressamları Kadınmış

Bilim Dalları

Fransa ve Kuzey İspanya’da taşdevri  insanlarınca yapılan mağara resimlerindeki el çıkartmalarını inceleyen Amerikalı bir antropolog, tarihin ilk imzalarının kadınlara ait olduğunu belirledi. Mağara resimleri genellikle av sahnelerini konu aldığından, yetişkin erkekler tarafından çizildiği düşünülmekteydi. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden emekli profesör Dean Snow, İngiliz araştırmacı John Manning’in parmak oranları üzerindeki çalışmalarını okuduktan sonra 12.500 – 40.000 yıl öncesine tarihlenen resimlerdeki el izlerini incelemiş. Parmakların kendi aralarında ve avuçla oranlarıyla, duvara bastırılan elin üzerine boya püskürtülmesiyle yapılan çıkartmaların büyüklüklerini izleyen araştırmacının, American Antiquity dergisinde yayımlanan bulgularına göre 32 el çıkartmasından 24’ükadınlara ait. Geri kalanlardan 5’i erkek çocuklara , yalnızca üçüyetikin erkeklere ait. Anlaşılan, avladığı akşam yemeğini mağarasına getiren erkek, övünme faslını kadınına bırakmış!

REFERENCES

  • 1. “Were Most Cave Paintings Done by Women?”, ScienceNOW, 11 Ekim 2013
  • 2. “Women leave their handprints on the cave wall”, Penn State, 15 Ekim 2013