#

Mutluluğun Yeri

Bilim Dalları

“Bana mutluluğun resmini yapabilir misin..?”

Ünlü şairimiz Nazım Hikmet’in ünlü ressamımız Abidin Dino’ya elli küsur yıl önce verdiği sınavın yanıtı tuval üzerinde görünmedi; ama Japon araştırmacılara göre yanıt beynin manyetik rezonans (MR) görüntülerinde izlenebilir. Yanıt ayrıca, mutluluğun nerede oluştuğunu da ortaya koyuyor.

Mutluluğun tarifini yapmak, göründüğü kadar kolay değil.  Çünkü farklı bireyler, duyguları farklı biçimlerde hissediyorlar; bazılarının övgülerden başkalarına kıyasla daha çok mutlu olmaları gibi. Yine de psikologlar, bu tür duygusal öğelerin, genelde yaşamdan duyulan tatminle birlikte kişilerin sübjektif “mutluluk” hissinin temelini oluşturduğunu belirtiyorlar.

Ancak mutlu olmanın sinirsel mekanizmaları açık değildi. Şimdiyse, Kyoto Üniversitesi’nden Wataru Sato ve ekibi, mutluluğun “teknik” resmini ortaya çıkarmış görünüyorlar. 
Ekip, araştırmaya katılan deneklerin beyinlerinin MR görüntülerini çektikten sonra katılımcılardan kendilerini ne kadar mutlu hissettiklerini, duyguları ne kadar şiddetli yaşadıklarını ve yaşamlarından ne kadar memnun olduklarını ölçmeye kurgulanmış bir anket doldurmaları istenmiş.

Araştırmanın bulgularına göre, mutluluk ölçeğinde yüksek puan alanların beyin kortekslerinde precuneus denen bir bölgede daha fazla “gri madde” bulunuyor. Bir başka deyişle, mutluluğu daha güçlü hissedenlerin, üzücü durumları fazla dert etmeyenlerin ve yaşamda daha fazla anlam bulanların precuneus bölgeleri daha büyük.

Gri madde, korteks de denen beyin kabuğunda duyulardan gelen verileri işlemekle görevli olan ve iletişimde kullandıkları akson adlı uzantılarında “myelin” denen beyazımsı renkli yağlı protein kılıfları bulunmayan nöronlardan (sinir hücreleri) oluşuyor.

Sato, mutluluğun oluşum mekanizmasının bilinmesinin, mutluluğun nesnel olarak belirlenebilmesini sağlayacağını belirtiyor. Meditasyonun precuneus bölgesinde gri madde kütlesinin çoğalmasını sağladığını gösteren çalışmalara atıfta bulunan araştırmacıya göre, bulgular ayrıca bilimsel araştırmaya dayalı “mutluluk programları” geliştirilmesine yardımcı olabilir. 

REFERENCES

  • 1. “The search for happiness: Using MRI to find where happiness happens”, Kyoto Üniversitesi, 20 Kasım 2015