#

Kadınlar Emoticon Sever

Bilim Dalları

Amerika’da yapılan bir deney, kadınların telefon mesajlaşmalarında erkeklerden iki kat daha fazla “emoticon” kullandıklarını ortaya koydu. Noktalama işaretleri kullanarak mesaj çekenin duygusal durumunu belirtmek için oluşturulan sembollere bilgisayar dilinde “emoticon” deniyor.

Telefonlarla SMS denen kısa mesajlar göndermek, son yılların giderek yayılan bir çılgınlığı. Bu yıl sonunda gönderilen kısa mesajların sayısının 8 trilyonu bulacağı hesaplanıyor.

Rice Üniversitesi’nden araştırmacılar, 6 ay süreyle erkek ve kadın katılımcılardan 124.000 adet text mesajı toplamışlar.

Bunun için deneklere geçici polarak akıllı telefon dağıtılmış; ama deneyin amacı açıklanmamış.

Gerçi katılımcıların hepsinin mesajlarında emoticon kullandığı belirlenmiş, ama mesajların ancak yüzde 4’üne emoticon eklendiği görülmüş.

Rice Üniversitesi psikologlarından Philip Kortum emoticon kullanımını, basitlik ve kısalığa dayanan telefon mesajlaşmasının, öteki konuşma dışı iletişim yöntemlerine kıyasla daha az duygusal ifade içermesine bağlıyor.

Araştırmacılar, kadınların erkeklere kıyasla iki kat daha fazla emoticon kullanmalarını da, konuşma dışı iletişim biçimlerinde erkeklere kıyasla daha çok duygu ifade etme gereksinimi duymalarına bağlıyorlar. Araştırmada, kadınların daha çok emoticon kullanmalarına karşın, erkeklerin daha çeşitli ifadeler seçtikleri de görülmüş.

Araştırma süresince 74 farklı emoticon kullanılmasına karşın, en çok kullanılan üçünün (mutlu, üzgün, çok mutlu) oranının yüzde 70’I bulduğu belirlenmiş.

REFERENCES

  • 1. “Women use emoticons more than men in text messaging :-)”, Rice University, 10 Ekim 2012