#

İnsansı Mayalar!

Bilim Dalları

Bir milyar yıl önceden kalan ortak genler…

ABD’de yapılan bir çalışma, ortak bir atadan ayrıldıktan 1 milyar yıl sonra bile hamur mayası ile insanda yüzlerce genin neredeyse aynı kaldığını ve insandan nakledilen genlerle tek hücreli mayaların yaşamlarını sürdürebildiklerini gösterdi.

Texas Üniversitesi (Austin) araştırmacılarınca gerçekleştirilen ve 22 Mayıs tarihli Science dergisinde yayımlanan çalışmada, maya ve insanda bulunan binlerce ortak genden, mayaların yaşamlarını sürdürmesi için mutlak gerekli olan 450 tanesi belirlenmiş. Bunlardan 200 tanesinin insanla maya arasında değiş tokuş edilebileceği saptanmış. Daha sonra bunlardan her biri ayrı bir maya hücresinden çıkarılarak yerine aynı genin insan versiyonu yerleştirilmiş. Böylece oluşturulan yeni maya türlerinden yarısının yaşamını sürdürüp çoğalabildiği görülmüş. Ekibe göre mayalarda insandakilerle değiştirilebilecek daha başka 1000 gen olabilir.

Araştırmacılar, çalışmanın sağlık alanında açılımlar sağlayabileceğine dikkat çekiyorlar. Örneğin, mutasyonların yol açtığı kalıtımsal hastalıklar için yeni yöntemler geliştirilebilecek. Her birine aynı insan geninin değişik versiyonları nakledilmiş mayalardaki gelişmeler izlenerek, mutasyonların insan sağlığını nasıl etkilediği araştırılabilecek. Dahası, mutasyona uğramış insan genleri nakledilmiş mayaların farklı ilaçlara verdikleri tepkiler gözlenerek yeni tedaviler geliştirilebilecek.

REFERENCES

  • 1. “Partly human yeast show a common ancestor’s lasting legacy”, University of Texas at Austin, 21 Mayıs 2015