#

Hayatınızın En Kötü Soğuk Algınlığı Mı?

Bilim Dalları
Etiketler

İlişkilerinizi bir gözden geçirin

 

Burun akıntısı, boğazda tırmalanma, baş ağrısı ve yorgunluk…O berbat soğuk algınlığından bahsediyoruz!

 

Health Psychology bilim dergisinde yakın zamanda yayımlanan bir araştırmayagöre yanlızlık algısı bu tür soğuk algınlığı semptomlarının şiddetini etkiliyor. Angie S. LeRoy ve ekibi araştırmadaki denekleri bir “viral enfeksiyon testine” bağlı tutarak yalnızlık hissinin soğuk algınlığı semptomlarına olan etkisini inceledi.

 

Araştırmacılar 18 – 55 yaş aralığında (yaklaşık olarak yüzde 60’ı erkek) 159 kişiyle çalıştılar. Katılımcılar araştırma için psikososyal ölçekleri doldurup (Depresif duygu durum ölçeği, yalnızlık algısını ölçmek için Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu ve katılımcıların sosyal ağ büyüklüğü ve çeşitliliğini ölçmek için Sosyal Ağ İndeksi), biyolojik testlerden geçtikten sonra içinde virüs bulunduran burun damlalarıyla (RV-39) soğuk algınlığı kapmaları sağlandı. Denekler beş gün boyunca bir otelde karantinaya alındılar ve bu sırada hastalık semptomları kontrol edildi.

 

Bulgular

Psikososyal ölçekler ve katılımcıların bildirdikleri hastalık semptomları üzerine yapılan analizler sonucunda kendilerini yalnız hisseden kişilerin de, hissetmeyenlerin de viral enfeksiyonu kaptıkları saptandı. Fakat yalnızlık çeken hastalar soğuk algınlığı semptomlarını daha ağır yaşadıklarını belirttiler. Diğer taraftan, katılımcıların sosyal ağ büyüklüğü ve çeşitliliğinin hastalık semptom şiddetiyle bir ilişkisi bulunmadı.

 

Bulgular, katılımcıların yaşı, cinsiyeti, eğitim seviyesi, geliri, medeni durumu, vücut kitle endeksi, araştırmaya katılım sezonu ve depresif duygu durumu analizlerde kontrol edilmesine rağmen değişmedi. Ayrıca yalnızlık, katılımcıların bildirdikleri soğuk alğınlığı semptomlarıyla ilişkisini nevrotiklik kontrol altındayken de sürdürdü.

 

Çalışmanın yazarlarına göre, “Özellikle yalnızlık, enfeksiyondan sonra yaşanan soğuk algınlığı semptomlarının ağır geçmesinin önemli bir risk faktörü olabilir.”

 

Yalnızlık neye benzer?

Sözlükte yalnızlık arkadaşça birlikteliğin olmadığı anlarda yaşanan hüzün olarak tanımlanıyor. Ancak psikologlar yalnız hissetmenin duygusal yaralanmayla olan ilişkisinin altını çizerek, bu kelimeyi daha karmaşık bir şekilde anlatıyorlar. Bilim camiasına göre yalnızlık “kişinin arzuladığı ve elde ettiği ilişki kalitesi arasındaki uyuşmazlıktan doğan istenmeyen bir psikolojik durum.” Bir diğer deyişle, kendini yalnız hisseden birinin etrafında birçok kişi olabilir fakat o yine de etrafındakilerle – veya herhangi bir kişiyle – derin bir bağlantı kuramaz.

 

Bu durumda yalnızlık ve kişinin sosyal ağ büyüklüğüyle ilinti olan soyutlanmanın arasında bir sınır olduğu ortaya konabilir. Yalnızlık kişinin sosyal anlamda eksiklik duyduğu unsurlardan kaynaklanır. Soyutlanmak daha nicel olarak tanımlanır ve yalnızlıktan farklıdır.

 

LeRoy şöyle açıklıyor, “Kalabalık bir odada olabilirsin ve kendini yalnız hissedebilirsin. Soğuk algınlığı semptomlarına gelince, yalnızlık algısının oldukça önemli olduğu görülüyor.”

 

Soğuk algınlığına karşı verdiğiniz bir sonraki savaşta semptomlarınızı gözlemleyin. Kötüleştiğinizi hissettiğinizde arkadaşlarınızla ve ailenizle olan ilişkilerinize bir göz atın ve duygusal destek aldığınızdan emin olun. 

REFERENCES

  • 1. LeRoy, A. S., Murdock, K. W., Jaremka, L. M., Loya, A., & Fagundes, C. P. (2017). Loneliness predicts self-reported cold symptoms after a viral challenge. Health Psychology, 36, 512-520.
  • 2. http://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/cold-symptons.aspx