#

Bölgemizde Yeni Bir Solunum Yolu İnfeksiyonu

Science Fields

Dünya Sağlık Örgütü, “Global Alert and Response (GAR)”  başlığı altında 21 Temmuz 2013 tarihinde Middle East Respiratory Syndrome Coronaviruses adı verilen ve MERS-Cov olarak kısaltılan  yeni bir solunum yolu virüs enfeksiyonu saptandığını duyurdu.

Ortadoğu ülkelerinden özellikle Suudi Arabistan’da Nisan 2012’de ilk kez fark edilen, nefes darlığı öksürük ve ateşle seyreden, soğuk algınlığına benzeyen ama neredeyse % 50 ölümle seyredecek kadar ciddi olan hastalık tablosu, “Middle East Respiratory Syndrome Coronaviruses” kısaca “MERS-Cov” olarak isimlendirildi. Hastalık etkeni soğuk algınlığı virüsü olarak kabul edilen “Coronavirus” ailesindendir. Tam 10 yıl önce, 2003 yılında salgın yapan ciddi akut solunum yetersizliği sendromu, SARS’ın etkeni coronavirusa benzese de,  daha farklı, daha büyük bir virus olduğu birçok merkez tarafından onaylanmıştır. Develer kaynak gösterilmişse de, hayvanlarda hastalık yaptığına dair güvenilir bulgu yoktur. İnsandan  insana  damlacık yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle kişisel hijyen önemlidir. Bugüne kadar görülen olguların yarısına yakını kaybedilmiştir, 90 laboratuvar onaylı olgudan 45’i ölmüştür. Bu hastaların çoğu Suudi Arabistan’dandır. Henüz global tehdit olmamasına rağmen, virusun mutasyona uğrayarak daha geniş kitlelere bulaşmasından korkulmaktadır. Dünya  Sağlık Örgütü ciddi üst solunum yolu enfeksiyonlarının takibi  bakımından tüm üye ülkeleri uyarmıştır.

Ortadoğu ülkeleriyle yakınlığımız, Umre ve arkasından gelecek Hac ziyaretlerinde vatandaşlarımıza kişisel hijyen eğitimi verilmesi, şüpheli olguların zaman kaybetmeksizin hekime ulaşmaları gerekmektedir. Bu açıdan ulusal medya kuruluşlarının sorumluluk dahilinde davranmaları gerekmektedir.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) web sitesinde (www.klimik.org.tr) sürekli bu alandaki bilgileri güncellemektedir.